افغانستان Archives - Safeer News
ضرورت شورای عالی هماهنگی ۲۳ جوزا ۱۳۹۹

ضرورت شورای عالی هماهنگی

بدون اين شورا و در فقدان هماهنگي همه زيان مند خواهد شد. اميد است همه با درك شرايط موجود در اين راستا گام هاي عملي بردارند.

گره‌ِکورِ صلح؛ ایجاد نهاد‌های موازی به چه معنا است؟ ۲۳ دلو ۱۳۹۸

گره‌ِکورِ صلح؛ ایجاد نهاد‌های موازی به چه معنا است؟

شکیل وزارت دولت در امور صلح از جانب رییس‌جمهور غنی، در آستانه‌ی انتخابات موجی از سردرگمی نسبت به اقدامات وی در زمینه‌ی صلح و چگونگی برخورد دولت افغانستان با مسئله‌ی صلح را خلق کرد.

گروه طالبان از راه جنگ به قدرت نخواهد رسید ۲۰ دلو ۱۳۹۸
سکات میلر

گروه طالبان از راه جنگ به قدرت نخواهد رسید

سکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که گروه طالبان از راه جنگ در افغانستان به قدرت نخواهند رسید. او این اظهارات را در دیدار از قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان گفته است.

افغانستان در حال گذار، تقلا در گفتمان های رقیب طالبان و مجاهدین ۱۹ دلو ۱۳۹۸

افغانستان در حال گذار، تقلا در گفتمان های رقیب طالبان و مجاهدین

گذار به دموکراسی و توسعه سیاسی به صورت کل در مختصات افقی ویا عمودی بوده است، دولت_ملت سازی آنچه در جهان پسا وستفالیایی اتفاق افتاد خارج از این دو محوطه نیست یا جوامع سیر افقی را پیموده است یا هم در قهقرایی عمودی پرسه زدند که با مانع ها و چالش های شدید مواجه شده است.

عبدالله عبدالله: عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌ سر رسیده است ۱۵ دلو ۱۳۹۸

عبدالله عبدالله: عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌ سر رسیده است

رییس اجراییه حکومت در واکنش به نگرانی و اعتراض شماری از رسانه ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات می‌گوید: عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌ سر رسیده است.