مسوولان محلی هرات گفته اند که مرز اسلام‌قلعه در آن ولایت به‌دلیل افزایش ویروس کرونا در ایران سر از امروز به روی مسافران مسدود شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به رسانه ها گفت: ایران به‌دلیل افزایش تهدید نوع جهش‌‌یافتۀ ویروس کرونا در آن کشور مرز اسلام‌قلعه را به‌روی رفت‌وآمد افراد مسدود کرده است. […]

مسوولان محلی هرات گفته اند که مرز اسلام‌قلعه در آن ولایت به‌دلیل افزایش ویروس کرونا در ایران سر از امروز به روی مسافران مسدود شده است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به رسانه ها گفت: ایران به‌دلیل افزایش تهدید نوع جهش‌‌یافتۀ ویروس کرونا در آن کشور مرز اسلام‌قلعه را به‌روی رفت‌وآمد افراد مسدود کرده است.

فرهاد افزود که فعالیت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی همچنان در این مرز میان ایران و افغانستان ادامه دارد. در همین حال، شماری از شهروندان افغان که امروز قصد سفر به ایران داشتند، دو باره مجبور به برگشت به هرات شده‌اند.

  • منبع خبر : سفیر نیوز