انتظار می رود مقامات دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در ماه جاری وارد ترکیه شوند تا در مورد مسیر پیشرفت کشور خود گفتگو کنند. در روزهای اخیر نیروهای افغان و گروه طالبان سعی در به دست آوردن اهرم فشار قبل از مذاکرات داشته اند. کسانی در واشنگتن که می خواهند سربازان امریکایی را بیش […]

انتظار می رود مقامات دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در ماه جاری وارد ترکیه شوند تا در مورد مسیر پیشرفت کشور خود گفتگو کنند. در روزهای اخیر نیروهای افغان و گروه طالبان سعی در به دست آوردن اهرم فشار قبل از مذاکرات داشته اند.

کسانی در واشنگتن که می خواهند سربازان امریکایی را بیش از مهلت مهلت اول ماه می در افغانستان نگه دارند، هشدار می دهند در پی خروج نیروهای امریکایی جنگ و خشونت بیشتری خواهد بود.

اما این دیدگاه غلط است. حفظ نیروهای امریکایی در افغانستان به نزدیک شدن جناح های مخالف آن ملت کمک نمی کند. بلکه ادامه ماندن فعالانه به صلح پایدار آسیب می زند.

در حال حاضر گروه طالبان با تهدید اسلحه مذاکره می کنند، در حالی که دولت افغانستان از پشت سپری مذاکره می کند که واشنگتن هر لحظه ممکن است آن را از بین ببرد. مداخله مداوم ایالات متحده در افغانستان توازن قدرت کشور را از بین می برد. تا زمانی که سربازان امریکایی در زمین باشند، طالبان سعی می کنند منتظر خروج آنها بمانند.

مقامات دولت افغانستان طالبان را با داعش برابر می دانند و کابل طرح صلح اخیرا منتشر شده در ایالات متحده را رد کرده است.

تا زمانی که روند صلح افغانستان توسط ارتش ایالات متحده متوقف شود، دو طرف ممکن است به توافقی برسند که روی کاغذ خوب به نظر برسد اما پس از ترک نیروهای امریکایی به سرعت سقوط خواهد کرد.

قابل درک است که دولت بایدن یک وسوسه برای حفظ حضور نیروهای خود در افغانستان برای جلوگیری از خشونت بیشتر دارد. اما انجام این کار می‌تواند به معنای تشدید مجدد عملیات جنگی مرگبار به رهبری ایالات متحده باشد و فایده ای ندارد.

افغان ها در اولین قدم که سازش است گیر افتاده اند که با توجه به قدرت طالبان در میدان نبرد نباید تعجب آور باشد! یک طالب فقط با ادامه جنگ می‌تواند پیروز شود و نیروهای تازه نفس گروه طالبان و رهبران آنها عزم جدی برای انجام این کار دارند.

از نظر بایدن هر دو گزینه در افغانستان، ماندن یا رفتن خطرات سیاسی را به همراه دارد. سازش تحت اجبار مسلحانه صورت نخواهد گرفت.

این حضور نیروهای امریکایی است که در نهایت چشم انداز صلح در افغانستان را با مشکل روبرو می کند نه خروج آنها. بایدن به دنبال راهی برای خروج است!

  • منبع خبر : واشنگتن پست