کسانی که فکر می کنند جنگ با خروج آمریکا از افغانستان و کنترل طالبان بر افغانستان به پایان رسیده اشتباه می کنند. آمریکا و متحدانش جایی نمی روند. در واقع آنها در حال تغییر موقعیت خود برای دور دیگری از درگیری ها و جنگ ها هستند. برای بسیاری از کارشناسان تروریسم، بزرگترین چالش پیش رو […]

کسانی که فکر می کنند جنگ با خروج آمریکا از افغانستان و کنترل طالبان بر افغانستان به پایان رسیده اشتباه می کنند. آمریکا و متحدانش جایی نمی روند. در واقع آنها در حال تغییر موقعیت خود برای دور دیگری از درگیری ها و جنگ ها هستند.
برای بسیاری از کارشناسان تروریسم، بزرگترین چالش پیش رو این است که چگونه از تبدیل شدن افغانستان به یک دولت شکست خورده جلوگیری شود، زیرا تاریخ نشان می دهد که دولت های شکست خورده می توانند محل مناسبی برای گروه های تروریستی فراملی شوند.
در همسایگی، پاکستان واقعا نگران ظهور تحریک طالبان پاکستان است. هند و پاکستان منافع استراتژیک عمیقی در افغانستان دارند. این وضعیت به بسیاری از کارشناسان این امکان را می دهد که بر این باور باشند که با خروج ایالات متحده آمریکا، نایب های جدیدی در منطقه پدیدار می شوند.
این در حالی رخ می دهد که طالبان مسئولیت کابل را بر عهده دارند. آیا حاکمان جدید در کابل می توانند تحریک طالبان پاکستان و داعش را متوقف کنند؟ یک چالش بزرگ پیش روی طالبان در کابل است که به قدرت های خارجی اطمینان داده اند که هیچ سازمان تروریستی نمی تواند از خاک آنها فعالیت کند.
در حال حاضر عناصر لازم برای جنگ در افغانستان وجود دارد: سلاح، پول و سربازان پیاده. نکته مهم دیگر اینکه اعضای ارتش تسلیم شده افغانستان کجا هستند؟ آیا آنها با طالبان ادغام شده اند؟ آیا آنها به عنوان پناهنده به کشورهای همسایه گریخته اند؟ یا مخفی شده اند و منتظر تماس دیگری برای پیوستن به داعش هستند؟ یا شاید گروه تروریستی دیگری وجود داشته باشد که این جنگ نیابتی را به قلب چین و روسیه ببرد.
اگرچه افغانستان صلح آمیز می تواند سرنوشت منطقه را تغییر دهد، اما با جنگ های نیابتی مداوم بین قدرت های منطقه ای و بین المللی این هدف سرانجامی ندارد. آیا قرار است دور دیگری از جنگ های وحشتناک نیابتی را شاهد باشیم؟

  • منبع خبر : دیلی صباح/ سفیر نیوز