شاهدان می‌گویند یک زوج جوان در جریان مراسم عروسی شان در ساحه دهبوری کابل ساعت ۱:۰۰ پس از چاشت امروز زمانی کشته شدند که آنان مصروف مراسم آیینه و مصاف در خانه فامیل عروس بودن که دو تن از پسران کاکای عروس وارد حویلی شده و بر سر و صورت شاه و عروس شلیک می‌کنند […]

شاهدان می‌گویند یک زوج جوان در جریان مراسم عروسی شان در ساحه دهبوری کابل ساعت ۱:۰۰ پس از چاشت امروز زمانی کشته شدند که آنان مصروف مراسم آیینه و مصاف در خانه فامیل عروس بودن که دو تن از پسران کاکای عروس وارد حویلی شده و بر سر و صورت شاه و عروس شلیک می‌کنند که در نتیجه این زوج جان می‌دهند.
گفته می‌شود که این رویداد قضیه فامیلی دارد و پسر کاکای عروس خاستگار وی بوده که خواست شان از سوی فامیل دختر کاکایش رد شده بود.