مقام های محلی در ولایت جوزجان گفته اند که افراد گروه طالبان دو بزرگ قومی را از ولسوالی قرقین این ولایت ربودند. محمدسخی، سرپرست ولسوالی قرقین جوزجان گفت: بزرگان قومی پس از کنار زدن یک مولوی منسوب به گروه طالبان که در یکی از مساجد این ولسوالی امامت می‌کرد، ربوده شده‌اند. به گفتهء سرپرست ولسوالی […]

مقام های محلی در ولایت جوزجان گفته اند که افراد گروه طالبان دو بزرگ قومی را از ولسوالی قرقین این ولایت ربودند. محمدسخی، سرپرست ولسوالی قرقین جوزجان گفت: بزرگان قومی پس از کنار زدن یک مولوی منسوب به گروه طالبان که در یکی از مساجد این ولسوالی امامت می‌کرد، ربوده شده‌اند. به گفتهء سرپرست ولسوالی قرقین، این دو بزرگ قومی باشنده‌گان روستای خان‌تپه این ولسوالی هستند.

گروه طالبان در بسیاری از مساجد و مدارس دینی کشور نفوذ گسترده دارند و در بسیاری موارد آموزگاران و مام مسجد افراد گروه طالبان هستند. باشندگان محل می‌گویند این افراد روز گذشته از سوی افراد گروه طالبان به یک جای نامعلوم انتقال داده شده‌اند. آنان از حکومت خواستند تا برای بهتر شدن وضعیت در منطقه خودشان باید از گسترش نفوذ افراد گروه طالبان جلوگیری شود. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان ربوده‌شدن دو بزرگ قومی را از سوی افراد این گروه رد می‌کند.

  • نویسنده : نسرین متین
  • منبع خبر : هفته نامه سفیر