توبی لانزر، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، گفته است که در سال جاری میلادی این کشور به کمک 730 میلیون دالری نیاز دارد که باید از سوی کشورها و سازمان های بزرگ جهانی همکاری شود.

توبی لانزر، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، گفته است که در سال جاری میلادی این کشور به کمک ۷۳۰ میلیون دالری نیاز دارد که باید از سوی کشورها و سازمان های بزرگ جهانی همکاری شود.

او گفت، سازمان ملل در تلاش است تا در سال میلادی جاری ۷۳۰ میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان فراهم کند، مبلغی که با توجه به افزایش فقر در کشور به دلیل جنگ و خشکسالی بیشتر شده است. بر اساس داده های سازمان ملل حدود ۹٫۴ میلیون شهروند افغانستان در سال جاری به غذا و خانه نیاز دارند که نسبت به ۶٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ به دنبال جمع آوری کمک ۶۰۰ میلیون دالری از سوی دولت‌ها و اهدا کنندگان بود. توبی لانزر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: افغانستان در مرگبارترین جنگ جهان باقی مانده و در کنار تاثیرات ماندگار خشکسالی در سال ۲۰۱۸ که با فقر فزاینده همراه است، نیاز‌ها نیز افزایش یافته است.

لانزر پس از سفر به اتاوا، نیویورک و واشنگتن در این هفته به بروکسل و لندن سفر کرد تا از حامیان مالی برای اهدای مبالغ مالی به عنوان حمایت اضطراری درخواست کند، موضوعی که از میلیارد‌ها دالر کمک مالی برای توسعه افغانستان که در اکتبر سال ۲۰۱۶ در یک کنفرانس بین المللی در بروکسل مطرح شد، جدا است.

لانزر تاکید کرد، کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان در انتهای سال جاری تمام می‌شود و این کشور به میلیارد‌ها دالر بیشتر نیاز خواهد داشت. وی افزود، سازمان ملل امیدوار است تا یک کنفرانس دیگر در سال جاری برای جمع آوری مبالغ برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برگزار کند.

وابستگی به کمک‌های مالی بر چالش‌هایی تاکید می‌کند که دولت افغانستان در کابل با آن‌ها روبرو است، دولتی که به رشد اقتصادی برای جایگزین کردن پول خارجی و ایجاد فرصت شغلی برای ۴۵۰ هزار نفر نیروی کار در هر سال نیاز دارد.

این مقام سازمان ملل در ادامه گفت، حمایت مالی بین المللی از افغانستان هنوز قوی است، اما یک آتش بس یا دست کم کاهش خشونت تاثیر قابل ملاحظه‌ای در بهبود کشاورزی، منابع آبی و تحصیل در سراسر این کشور خواهد داشت. وی تاکید کرد: ما در مناطقی که دولت افغانستان در آن‌ها حضور ندارد، برای همکاری آماده ایم.