حنیف اتمر، گفته است که نسبت به مصاحبه اخیرش در مورد نظام سیاسی آینده افغانستان که با واکنش های زیادی در میان مردم مواجه گفته است که بعضی ها متاسفانه میخواهند عمدا سو تفاهم ایجاد کنند. به گفته او بعضی ها شاید از مصاحبه ام با تلویزیون ABN برداشت نادرست کردند. اما بعضی ها متاسفانه […]

حنیف اتمر، گفته است که نسبت به مصاحبه اخیرش در مورد نظام سیاسی آینده افغانستان که با واکنش های زیادی در میان مردم مواجه گفته است که بعضی ها متاسفانه میخواهند عمدا سو تفاهم ایجاد کنند.

به گفته او بعضی ها شاید از مصاحبه ام با تلویزیون ABN برداشت نادرست کردند. اما بعضی ها متاسفانه میخواهند عمدا سو تفاهم ایجاد کنند. لذا شایعه کردند که من گفته باشم نظام فدرالی به معنای ملوک الطوایفی است در حال که من هرگز چنین چیزی نه مقصودم بود و نه گفتم.

لطفا به ویدیوی ضمیمه مراجعه کنید. من در جواب خبر نگار که پرسید آیا شما نظام فدرالی را میخواهید گفتم، نه خیر. پرسید چرا، گفتم اول آن که در لوی جرگه‌ی تصویب قانون اساسی نمایندگان مردم، نظام فدرالی را رد کردند و گفتند در شرایط فعلی خطرِ این میرود که نظام فدرالی تبدیل به حکومت های ملوک الطوایفی گردد. به همین استدلال نظام جمهوریت ریاستی را در قانون اساسی فعلی تصویب کردند.

اصل کلام من دقیقا این بود که در شرایط کنونی کشور (در این قید زمانی)نیز خطرِ این وجود دارد که نظام فدرالی بدل شود به حکومت های ملوک الطوایفی.

با این استدلال به این باور هستم و آنجا هم ذکر کردم که کشور ما در نظام واحد دولتی نیاز دارد که صلاحیت های اداره عامه و حکومتداری در کابل محصور نماند. تفویض صلاحیت ها به رده های پاینتر اداره عامه در کشور باعث تامین مشارکت واقعی مردم در امور حکومتداری، تقویت پاسخگوی نظام به مردم و از بین بردن فاصله میان مردم و حکومت می گردد.

آقای اتمر گفت که فرار اشرف غنی، رئیس جمهوری وقت برنامه‌ریزی شده بود، چون از قبل پاسپورت (گذرنامه) خود را از وزارت خارجه خواسته بود. او افزود که هنوز پاسپورت آقای غنی را در اختیار دارد.

آقای اتمر گفت که هدف او و جمعی از همراهانش برای ایجاد جریان سیاسی به‌نام «حرکت ملی صلح و‌عدالت» پیشنهاد راهی تازه برای کسانی است که نه حاکمیت طالبان را می‌خواهند نه مبارزه مسلحانه در برابر آن‌ها را. به گفته او «نقشه‌راه» بازگشت به روند گفتگوهای دوحه و شروع گفتگوهای فراگیر برای یک نظام سیاسی جدید است، نظامی که مورد قبول جامعه بین‌المللی قرار گیرد.

 

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر