کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) روز دوشنبه در گزارشی نوشته است، هیچ نشانه‌ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمی‌شود. یو ان ایچ سی آر در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال ۲۰۲۳، در مورد افغانستان افزوده است: “به نظر می‌رسد که […]

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) روز دوشنبه در گزارشی نوشته است، هیچ نشانه‌ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمی‌شود.

یو ان ایچ سی آر در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال ۲۰۲۳، در مورد افغانستان افزوده است: “به نظر می‌رسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته، اما افزایش قیمت‌ها، اقتصاد ضعیف و محدودیت‌های پی‌ در پی در برابر زنان عامل بدختی افغان‌ها شده است.”

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید، فقر در افغانستان افزایش یافته است و بیش از نیم ۴۰ میلیون نفوس افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.

یو ان ایچ سی آر همچنان به محدودیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است، این تصمیم روند رساندن کمک‌های بشری را با تاخیر روبه‌رو کرده و تاثیر بدی بر زنان و کودکان خواهد داشت.

  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر