شورای ملی استخبارات امریکا به تازه‌گی چهار سناریوی احتمالی را تا دو سال دیگر در افغانستان زیر سایه طالبان پیش‌بینی کرده است. سناریوهای پیش‌بینی شده در مورد افغانستان از سوی شورای ملی استخبارات امریکا روز چهارشنبه، ۲۱ جدی، نشر شده است. بربنیاد این پیش‌بینی‌ها، طالبان تا دو سال دیگر با گسترش کنترل‌شان در افغانستان سبب دوری […]

شورای ملی استخبارات امریکا به تازه‌گی چهار سناریوی احتمالی را تا دو سال دیگر در افغانستان زیر سایه طالبان پیش‌بینی کرده است. سناریوهای پیش‌بینی شده در مورد افغانستان از سوی شورای ملی استخبارات امریکا روز چهارشنبه، ۲۱ جدی، نشر شده است.

بربنیاد این پیش‌بینی‌ها، طالبان تا دو سال دیگر با گسترش کنترل‌شان در افغانستان سبب دوری بیش از حد مردم از رژیم‌شان، اقتصاد ضعیف و عقب‌گرد در آزادی‌های مدنی دو دهه اخیر خواهند شد.

سناریوهای پیش‌بینی شده دیگر شورای ملی استخبارات امریکا در مورد طالبان، وخامت اوضاع بشری، افزایش ناامنی غذایی که منجر به قحطی خواهد شد، سهل‌انگاری طالبان، نیازمندی افغان‌ها به پول نقد و روی آوردن آنان به مهاجرت است.

به باور این شورا، دشواری‌های کار با طالبان احتمالاً بازیگران منطقه‌ای مرتبط با افغانستان را وادار به محدود کردن تلاش‌های‌شان در این کشور خواهد کرد.

شورای ملی استخبارات امریکا همچنان پیش‌بینی کرده است که شاخه خراسان داعش جدی‌ترین تهدید برای غرب، منطقه و طالبان خواهد بود؛ در حالی که شبکه القاعده به بازسازی درازمدت نیاز دارد.

شورای ملی استخبارات امریکا گفته که طالبان تا ۲۰۲۵ وابسته به کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان خواهند بود و از سوی دیگر، به هر میزانی که با جهان درگیر شوند، بیشتر منزوی خواهند شد.

  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر