بر اساس گزارش سازمان «Access Now»، هند برای پنجمین سال متوالی در صدر کشورهای جهان از نظر قطعی اینترنت قرار گرفت.  بر اساس این گزارش، اینترنت در سال 2022 ، 187 بار در کشورهای جهان قطع شده که 84 بار آن در هند رخ داده و این بالاترین میزان قطعی اینترنت در جهان است که […]

بر اساس گزارش سازمان «Access Now»، هند برای پنجمین سال متوالی در صدر کشورهای جهان از نظر قطعی اینترنت قرار گرفت.

 بر اساس این گزارش، اینترنت در سال 2022 ، 187 بار در کشورهای جهان قطع شده که 84 بار آن در هند رخ داده و این بالاترین میزان قطعی اینترنت در جهان است که منجر به خسارت 2.8 بیلیون دلاری این کشور در سال گذشته شده است.

این گزارش حاکی از آن است که بیشتر موارد قطعی اینترنت در دو اقلیم «جامو» و کشمیر و به دلیل خشونت وعدم ثبات سیاسی رخ داده است.

یک کارشناس اقتصادی کشمیری اظهار کرد:« قطعی اینترنت منجر به آسیب دیدن یک میلیون و 200 هزار خانواده از پیامدهای این خسارت ها شده است.» هدف مقامات هندی از قطع اینترنت در کشمیر عدم انتشار اخبار مربوط به این اقلیم در جهان است.