روزنامه گاردین در گزارشی می‌گوید مهاجران افغان در زندان‌های پاکستان در حال مرگ اند و تاکنون چهار نفر در زندان‌ جان باخته‌اند. براساس این گزارش، هزاران مهاجر افغان در زندان‌های پاکستانی زندانی اند که با آنان بدرفتاری می‌شود و به پرونده‌های آنان نیز به درستی رسیدگی نمی‌شود. منیژه کاکر، وکیل مدافع حقوق بشر در شهر […]

روزنامه گاردین در گزارشی می‌گوید مهاجران افغان در زندان‌های پاکستان در حال مرگ اند و تاکنون چهار نفر در زندان‌ جان باخته‌اند. براساس این گزارش، هزاران مهاجر افغان در زندان‌های پاکستانی زندانی اند که با آنان بدرفتاری می‌شود و به پرونده‌های آنان نیز به درستی رسیدگی نمی‌شود.

منیژه کاکر، وکیل مدافع حقوق بشر در شهر کراچی که برای توقف اخراج پناهجویان و پناهندگان افغان به افغانستان می کار می‌کند به گاردین گفته که در تازه ترین مورد یک مرد ۵۰ ساله به‌دلیل این‌که اجازه درمان نیافت، در زندان جان باخته است.

مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که تنها افرادی را بازداشت می‌کنند که سند اقامت قانونی ندارند. اما این وکیل مدافع گفته است کسانی که وضعیت رسمی پناهندگی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دارند نیز بازداشت می شوند. او گفته است که بیش از ۴۵۰ افغان که وضعیت پناهندگی دارند نیز بازداشت شده‌اند.

  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر