پناهجویان افغانستانی در پاکستان می‌گویند که نگران سرنوشت نامعلوم شان در این کشور هستند. شماری از این مهاجرین با خبرنگاران گفته اند که آنان در این کشور با خطر جریمه، دستگیری و آزار و اذیت، روبرو می باشند. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است که تعداد پناهجویان افغان ثبت شده در […]

پناهجویان افغانستانی در پاکستان می‌گویند که نگران سرنوشت نامعلوم شان در این کشور هستند. شماری از این مهاجرین با خبرنگاران گفته اند که آنان در این کشور با خطر جریمه، دستگیری و آزار و اذیت، روبرو می باشند.

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است که تعداد پناهجویان افغان ثبت شده در پاکستان نزدیک به یک و نیم میلیون تن می رسد، اما گفته می شود که ده ها هزار نفر دیگر بدون مدارک قانونی در شهر های مختلف پاکستان به سر می برند.

شماری از پنهاه جویان افغانستان از یکسال به این سو در پاکستان پناهنده شده اند، اما اکنون موعد ویزه او پایان یافته است. بسیاری پناهندگانی که در اینجا زندگی می‌کنند، اعتبار ویزهٔ آنها تمام شده و هر یک شان دوسیه پناهندگی دارد.ما دوسیه در اروپا داریم که کار روی آن ادامه دارد.

حکومت پاکستان گفته که کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند و ویزه ندارند، دستگیر، جریمه یا به زور به افغانستان فرستاده می‌شوند. اگر ما را به افغانستان بفرستند، دوسیه پناهندگی ما هم از بین می‌رود.

اما وزارت داخله پاکستان نگفته که افغانهای پناهنده چقدر جریمه بپردازند. زمری پناهجوی دیگر ی است که یک سال در خیبر پشتونخوا زندگی میکند. او میگوید که موعد اعتبار ویزه اش تمام شده و اگرچه برای تمدید ویزه اقدام کرده، اما به او گفته شده که باید به افغانستان برگردد. آنها [پاکستانی ها] به من می گویند که تو مستحق اقامه در اینجا نیستی . آنها می گویند که باید به افغانستان برگردی. ما نمی توانیم به آنجا برگردیم، زیرا زندگی ما در خطر است.

رانا ثناالله وزیر داخلهٔ پاکستان می گوید، که موعد عفو پناهجویان غیرقانونی در پاکستان به روز شنبه ۳۱ ماه دسیمبر پایان می‌یابد. وی در توییتر خود نوشت که به این اساس افرادی که در پاکستان بیش از موعد ویزه شان به طور غیر قانونی زندگی کرده باشند، جریمه خواهند شد و نام های افرادی که بیش از یک سال بدون سند در پاکستان بوده اند، داخل فهرست سیاه می شوند.

تاکنون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حکومت طالبان و سایر نهادهای مرتبط در این مورد اظهار نظری نکرده اند. در ضمن، اخیراً وضعیت بد صدها پناهجوی افغان محبوس در ایالت سند پاکستان به ویژه در زندان های شهر کراچی بد توصیف شده است. منابع می گویند که تعداد زندانیان افغان در این زندان ها نزدیک به ۱۴۰۰ تن می رسند که از آن جمله بیش از ۳۰۰ تن آنها کودکان اند.

  • نویسنده : نظیفه نذهت
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر