جنگ بین نیروهای دولت افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در حال ورود به فاز وحشیانه تری است زیرا کاهش حملات هوایی علیه گروه طالبان با عقب نشینی نیروهای امریکایی، جنگ را تا حد زیادی به درگیری های زمینی تغییر داده است. نبرد در هلمند نشان می دهد که چگونه جنگ در افغانستان پس از خروج […]

جنگ بین نیروهای دولت افغانستان و جنگجویان گروه طالبان در حال ورود به فاز وحشیانه تری است زیرا کاهش حملات هوایی علیه گروه طالبان با عقب نشینی نیروهای امریکایی، جنگ را تا حد زیادی به درگیری های زمینی تغییر داده است.

نبرد در هلمند نشان می دهد که چگونه جنگ در افغانستان پس از خروج کامل ایالات متحده و سایر نیروهای ناتو از کشور تکامل خواهد یافت. طی ماه گذشته خشونت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طالبان موجی از حملات را به مراکز ولایات انجام دادند و در باعث فروپاشی نیروهای دولتی در چندین پایگاه و ایست های بازرسی شدند.

تلفات افراد ملکی در ماه می تقریبا سه برابر بیشتر از ماه قبل بود. بر اساس یافته های اولیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ماه می بیش از ۳۰۰ فرد ملکی کشته و بیش از ۶۹۰ نفر دیگر زخم برداشتند. کودکان ۳۷۸ نفر از تلفات افراد ملکی در ماه می را تشکیل دادند.

نیروهای امنیتی افغانستان در ماه های گذشته بیشترین حملات را بر افراد گروه طالبان در مناطق مختلف کشور داشتند. مسوولان می‌گویند: بر مواضع جنگجویان گروه طالبان بیشترین آسیب‌ها رسیده است.