اندری سرنکو تحلیلگر مسائل افغانستان گفته است که سران گروه داعش از عملکرد گروه طالبان در پیوند به پناه دادن افراد این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته اند که داعش در دو بخش هجرت و حمایت از چین، انتقاد از طالبان را افزایش داده است  داعش گروه طالبان را به ممانعت از هجرت، مهاجرت […]

اندری سرنکو تحلیلگر مسائل افغانستان گفته است که سران گروه داعش از عملکرد گروه طالبان در پیوند به پناه دادن افراد این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته اند که داعش در دو بخش هجرت و حمایت از چین، انتقاد از طالبان را افزایش داده است

 داعش گروه طالبان را به ممانعت از هجرت، مهاجرت مسلمانان از کشورهای دیگر به افغانستان متهم کرد. همانطور که در یادداشت جدید داعش آمده است، طالبان مرزهای دولتی مورد تایید دولت های غیرمسلمان و سازمان های بین المللی (به ویژه سازمان ملل) را به رسمیت می شناسند.

 به همین دلیل، به گفته مبلغان داعش، طالبان به بهانه ممنوعیت هجرت جدید جنگجویان خارجی در افغانستان، از اسکان مجدد مسلمانان در افغانستان جلوگیری می کند.

 علاوه بر این توبیخ، مبلغان داعش، طالبان را به سازش با چین متهم کردند که «تظاهرات حمایت از مسلمانان اویغور را سرکوب می کند».  بدیهی است که این دو تز – اتهام اخلال در هجرت و همکاری با ستمگران منطقه اویغور – به اصلی ترین روایت های انتقادی وابسته به داعش در افغانستان علیه رژیم طالبان تبدیل می شود.