امسال زمستان سختی برای مردم افغانستان خواهد بود. به گفته نهادهای مختلف که در افغانستان مصروف تحقیق هستند، بیش از 90 درصد مردم افغانستان دچار گرسنگی هستند. با فرار غنی از افغانستان و واگذاری قدرت به گروه طالبان مردم افغانستان روزگار بدی را در این کشور تجربه می کنند. افغانستان تحت سلطه گروه طالبان در […]

امسال زمستان سختی برای مردم افغانستان خواهد بود. به گفته نهادهای مختلف که در افغانستان مصروف تحقیق هستند، بیش از 90 درصد مردم افغانستان دچار گرسنگی هستند. با فرار غنی از افغانستان و واگذاری قدرت به گروه طالبان مردم افغانستان روزگار بدی را در این کشور تجربه می کنند.

افغانستان تحت سلطه گروه طالبان در وضعیت بدی قرار گرفته است. جهان و حکومت کنونی، به وضعیت مردم چندان توجهی ندارند و در مدیریت کشور ناکام هستند.

جهان امروز آنقدر درگیر بحران اوکراین شده است که نمی‌تواند به وضعیت وخیم مردم افغانستان فکر کند. حاکمیت گروه طالبان از سوی جهان تحریم شده است اما در نهایت این مردم افغانستان هستند که بیشترین فشار را تحمل می کنند.

کمک های بلاعوض که قبل از تسلط گروه طالبان در افغانستان سرازیر شد تقریباً بی ارزش است. تحریم هایی که برای تحت فشار قرار دادن این گروه اعمال شد، کارساز نبوده است. گروه طالبان می‌توانند منابع مالی خود را از راه‌های مختلف به دست آورند و مردم در رنج و سختی به سرمی برند.

امنیت غذایی در افغانستان وجود ندارد و سیلاب های اخیر و شروع زمستان وضعیت را بدتر کرده است. خشکسالی سراسری به طور رسمی در ماه جون 2021 اعلام شد و بدترین خشکسالی در بیش از 30 سال گذشته می باشد.

طالبان در آگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند و در همه ابعاد زندگی اجتماعی، اموزشی و صحت در آستانه سقوط هستند. صدها هزار نفر در خطر قرار دارند. آنها برای بقای خود و با شهامت بسیار با سرما و گرسنگی در جنگ هستند.

گروه های قومی به حاشیه رانده شده، فقیران شهری، گروه های اقلیت، عودت کنندگان غیرقانونی اخیر، خانوارهایی که سرپرستی آن ها زنان است و بسیاری دیگر در معرض خطر قرار دارند.

طالبان محدودیت‌های متعددی را بر این گروه‌های آسیب‌پذیر تحمیل کرده و بدین ترتیب بقای آن‌ها را دشوارتر کرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، از زمان تصرف کابل در آگست ۲۰۲۱، «مقامات طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده‌اند، رسانه‌ها را سرکوب کرده‌اند، منتقدان و مخالفان را به‌طور خودسرانه بازداشت، شکنجه و اعدام کرده‌اند.»

چسابا کوروسی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز همین عقیده را داشت: «افغانستان با چالش‌های پیچیده و مرتبطی مواجه است که طالبان نشان داده است که نمی‌توانند – یا نمی‌خواهند – آن‌ها را حل کنند.»

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر