روز گذشته هیئت مدیرۀ بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعۀ جهانی، رویکرد توسعه یافته‌ای را تصویب کرد. بربنیاد آن بیش از یک میلیارد دالر از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان به نهاد های سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های […]

روز گذشته هیئت مدیرۀ بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعۀ جهانی، رویکرد توسعه یافته‌ای را تصویب کرد.

بربنیاد آن بیش از یک میلیارد دالر از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان به نهاد های سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی اختصاص داده خواهد شد.

هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارائه خدمات اساسی، حفاظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، حفاظت از سرمایۀ بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک‌های بشری در آینده گفته شده است.

در بخشی از اعلامیۀ بانک جهانی که روز سه‌شنبه ( اول مارچ) نشر شده آمده است: “در گام نخست، تمویل کننده‌های صندوق امانت بازسازی افغانستان در مورد چهار پروژه به ارزش تقریباً ۶۰۰ میلیون دالر تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت، و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک‌ها، رسیدگی کند.”

قرار است ۶۰۰ میلیون دالر این کمک‌ها در سال ۲۰۲۲ در اختیار مجموعه سازمان‌های ملل متحد قرار داده شود. بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از این فیصلۀ بانک جهانی استقبال کرده و خواستار همکاری‌ بیشتر این بانک در بخش مالی و بانکداری با افغانستان شده است. شماری از آگاهان امور اقتصادی به این باور اند، کمک‌ها به مردم افغانستان در صورتی موثریت دارد که روی بسترسازی افزایش کار در طولانی مدت به مصرف برسد.

این در حالیست که وزارت مالیه گروه طالبان گفته است که از ایجاد ساختار های موازی در افغانستان جلوگیری شود. این موضع‌گیری پس از اقدام تازۀ بانک جهانی صورت گرفته است.

هیئت مدیرۀ بانک جهانی به تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بیش از یک میلیارد دالر از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان،”ARTF” به نهاد های خارج از کنترل طالبان در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. بر بنیاد اقدام تازۀ بانک جهانی، ادار‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در استفادۀ میلیون ها دالر از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان،”ARTF” برای عرضۀ خدمات اساسی استفاده خواهند کرد.

گفته شده است که این خدمات مشمول حفاظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، سرمایۀ بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک‌های بشری در آینده می‌شود. هر چند وزارت مالیۀ حکومت طالبان گفته است که از تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن میلیون‌ها دالر از وجوه “ARTF” استقبال می‌کند، بر آنچه جلوگیری از ایجاد ساختار های موازی در افغانستان خوانده، تأکید کرده است.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز