همزمان با تداوم بسته‌ ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، پارلمان اروپا از گروه طالبان خواسته است که محدویت‌ها بر آموزش دختران افغان را لغو کند. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای، ممنوعیت آموزش دختران توسط گروه طالبان را محکوم کرد و اعلام کرده است که اعضای این پارلمان از ادامۀ این وضعیت، عمیقاً نگران هستند. گروه […]

همزمان با تداوم بسته‌ ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، پارلمان اروپا از گروه طالبان خواسته است که محدویت‌ها بر آموزش دختران افغان را لغو کند.

پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای، ممنوعیت آموزش دختران توسط گروه طالبان را محکوم کرد و اعلام کرده است که اعضای این پارلمان از ادامۀ این وضعیت، عمیقاً نگران هستند.

گروه طالبان در سوم حمل ماه روز نخست سال آموزشی جدید، یک بار دیگر اعلام کرد که مکاتب متوسطه و عالی دخترانه برای مدت نامعلوم بسته خواهند ماند.

مقامات حکومت گروه طالبان تاکید کردند که تا فراهم‌شدن شرایط بر اساس شریعت و ایجاد فضای مناسب با رسوم و فرهنگ مردم افغانستان از دلایل عمده عدم بازگشایی مدارس است.

پارلمان اروپا در این قطعنامه خاطرنشان کرد که پیش از این طالبان متعهد شده بود تا دسترسی همه شهروندان افغانستان به آموزش را تضمین کند. مسدود ماندن مدارس دخترانه در افغانستان، در روزهای اخیر واکنش‌های جدی را در سطح ملی و بین‌المللی در پی داشته است.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز