دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارش تازه‌ای یافته‌های خود را در مورد عوامل سقوط جمهوریت در افغانستان توضیح داده است. در این گزارش که به درخواست رییس و اعضای ارشد کمیتهٔ نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ایالات متحده ترتیب شده، شش عامل به حیث اسباب عمدهٔ سقوط جمهوریت در ماه […]

دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارش تازه‌ای یافته‌های خود را در مورد عوامل سقوط جمهوریت در افغانستان توضیح داده است. در این گزارش که به درخواست رییس و اعضای ارشد کمیتهٔ نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ایالات متحده ترتیب شده، شش عامل به حیث اسباب عمدهٔ سقوط جمهوریت در ماه اگست ۲۰۲۱ شناسایی شده است.

بی‌باور حکومت پیشین افغانستان به واقعیت خروج نیروهای امریکایی از آن کشور، به حاشیه راندن دولت افغانستان در گفتگوهای امریکا – گروه طالبان و اصرار محمد اشرف غنی بر ادغام  گروه طالبان در بدنهٔ نظام جمهوری که مانع پیشرفت مذاکرات صلح شده بود، از دید سیگار از عوامل برجسته سقوط جمهوریت بوده است.

همچنین براساس یافته‌های سیگار بی‌میلی گروه طالبان به مذاکرات بین الافغانی، حکومتداری آقای غنی به کمک یک حلقه خاص و کوچک که در شرایط حساس باعث بی‌ثباتی دولت شده می‌توانست، تمرکز قدرت در سطوح بالا، فساد گسترده و تقلا برای به دست‌ آوردن مشروعیت از عوامل دراز مدت سقوط جمهوریت خوانده است.

در این گزارش سیگار که براساس اظهارات کم از کم ۶۰ مقام فعلی و پیشین ایالات متحده، مقامات حکومت پیشین افغانستان و کارشناسان تاریخ و ساختار اجتماعی افغانستان، تهیه شده، آمده است که ایالات متحده برای مدت ۲۰ سال افغانستان را حمایت کرده بود و افزون بر آن افغانستان در تاریخ مدرن خویش همواره به حمایت خارجی وابسته بود و تصور آینده‌ای بدون چنین حمایتی برای سیاستمداران افغان غیر قابل تصور بود.

سیگار به حاشیه رانده شدن حکومت پیشین افغانستان در گفتگوهای صلح امریکا – طالبان را نیز منحیث یکی از عوامل سقوط جمهوریت و تضعیف این حکومت عنوان کرده است. قبل از فروپاشی دولت پیشین افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱، هدف اصلی ایالات متحده در افغانستان دستیابی به یک راه حل سیاسی ماندگار بود که صلح و ثبات پایدار را به ارمغان بیاورد، اما امتناع طالبان از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان مانع این هدف بود.

براساس یافته‌های سیگار مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان، دولت افغانستان را به حاشیه راند و موضع حکومت افغانستان را در مذاکرات صلح تضعیف و جایگاه طالبان را تقویت کرد. هوگو لورنز، نمایندهٔ ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان به سیگار گفته است: “صحبت با طالبان به تنهایی و کنار گذاشتن متحدانمان حرف طالبان را ثابت کرد که می‌گفتند دولت افغانستان دست نشانده ما بود، و نیازی به صحبت با آنها نداشتند و فقط باید با امریکایی‌ها صحبت کنند.”

سیگار گفته است که این توافق سبب شد تا رهبران طالبان به جای گفتگوهای صلح، جنگ با دولت افغانستان را تشدید کنند. باوجودیکه حذف از مذاکرات و امضای توافقنامه فبروری ۲۰۲۰ امریکا و طالبان ضربه‌ای به اعتبار دولت افغانستان بود، با آنهم، به گفته سیگار دولت افغانستان در جریان مذاکرات بین الافغانی اصرار داشت که طالبان در نظام جمهوری مدغم شوند.

سیگار در گزارش خود گفته است که دولت ایالات متحده به اهداف خود که ساختن یک دولت باثبات، دموکراتیک، نماینده، از نظر جنسیتی برابر و پاسخگو باشد، شکست خورده است. اما جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده چندین بار گفته است که امریکا به هدف خود در افغانستان که کشتن رهبر القاعده به عنوان عامل اصلی حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر بود، رسیده اند.

گزارش سیگار همچنان افزوده که ایالات متحده نتوانست فساد را از بین ببرد، حکومت افغانستان را از طریق انتخابات دموکراتیک مشروعیت ببخشد و نتایج و تاثیرات تلاش‌های خود را به درستی ارزیابی کند. سرانجام جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تمام نیروهای امریکایی تا پایان اگست ۲۰۲۱ از افغانستان خارج می‌شود.

پس از این اعلامیهٔ بایدن میدان‌های جنگ طالبان با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان داغ‌تر و خونین‌تر شد و ولسوالی‌ها و ولایات افغانستان یکی پی دیگر بدست طالبان سقوط کرد. در حالیکه روند خروج قوای امریکایی هنوز جریان داشت طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ وارد کابل و ارگ ریاست جمهوری شدند. سلطهٔ این گروه بر کابل روند خروج قوای امریکایی ناتو و متحدان افغان آنان را که تنها از میدان هوایی کابل صورت می‌گرفت با هرج و مرج شدید روبرو کرد.

تشتت و هرج و مرج در واپسین روزهای خروج قوای امریکایی از افغانستان نه تنها رییس جمهور بایدن را زیر انتقاد شدید رقبیبان جمهوری‌خواه‌اش قرار داد بلکه شماری از هم جزبی‌های دموکرات آقای بایدن نیز این روند را ناکام توصیف کرده اند. هر چند آقای بایدن از تصمیم‌اش و چگونگی روند خروج دفاع کرده و آنرا به عنوان یکی از بزرگترین عملیات تخلیه در تاریخ مثبت ارزیابی کرده است.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر