به تازگی اتحادیۀ اروپا محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی حکومت گروه طالبان بر زنان را محکوم کرده است. پیتر‌استانو، سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها، علاوه بر نقض شدید حقوق دختران و زنان توسط حکومت طالبان، در تضاد با وعده‌های نخست طالبان است. اتحادیه اروپا […]

به تازگی اتحادیۀ اروپا محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی حکومت گروه طالبان بر زنان را محکوم کرده است. پیتر‌استانو، سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها، علاوه بر نقض شدید حقوق دختران و زنان توسط حکومت طالبان، در تضاد با وعده‌های نخست طالبان است.

اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفته است که دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شده اند، بر رفت و آمد زنان و دختران محدودیت وجود دارد و آنان از بیشتر جنبه‌های عمومی و اقتصادی زندگی‌شان محروم هستند.

اتحادیۀ اروپا از همه مقام‌های طالبان خواسته است که به تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه احترام گذاشته و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همۀ مردم افغانستان را تضمین کنند.

در همین حال سازمان عفو بین الملل گفته است که گروه طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر، حسابده قرار داده شوند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که طالبان باید در پیوند به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، پاسخگو قرار داده شوند.

سمیرا حمیدی، کمپاینر این سازمان برای جنوب آسیا گفته است که طالبان با وجود معافیت هنوز هم به تخطی از حقوق بشر ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت شماری از فعالان زن در افغانستان و آزار و اذیت کسانی که در برابر پالیسی‌های “ظالمانۀ” طالبان می ایستند، گفته است که این ها همه تخطی از موازین حقوق بشری است.

  • نویسنده : فخریه نادری