انقلاب دختران ایران این روزها در برابر آخوندها که از چهل و چند سال به این سو در ایران حکومت می کنند به اوج خودش رسیده و آخوند و عمامه در مکان های عمومی در امان نیستند. نه واقعن این برای من سوال است. من یک مرد یا زن سی/ چهل ساله حتی ندیدم عمامه […]

انقلاب دختران ایران این روزها در برابر آخوندها که از چهل و چند سال به این سو در ایران حکومت می کنند به اوج خودش رسیده و آخوند و عمامه در مکان های عمومی در امان نیستند.
نه واقعن این برای من سوال است. من یک مرد یا زن سی/ چهل ساله حتی ندیدم عمامه پرانی کند. چرا؟ چرا یک‌ برنامه بسیار بسیار مهم که حتی مقتدا صدر را در عراق از حالا به لرزه انداخته، کل شیخ پشم الدین‌های خاورمیانه دارند از ترس سکته می‌کنند را جوان‌های زیر ۲۵ سال به پیش می‌برند؟
تنها دلیلی که من را شخصن قانع می‌کند این است که تنها این نسل برای نقد مناسبات کهنه شهامت و شجاعت کافی دارد. اتفاقن نسل های دیگر یا مردد بودند، یا مخالف بودند، یا بیتفاوت بودند، یا زیر لبی با زمزمه روشنفکری طرفداری از آزادی پوشش آخوند می‌کردند.
علت اینکه جمهوری اسلامی هم نمی‌تواند این انقلاب را مهار کند همین است، چون این درجه از شهامت دریدن مناسبات کهن برایش غریب است. جمهوری اسلامی هم به محیط اپوزیسیون موجود عادت دارد که تا همین چند ماه پیش به اسم کارگر نمازخوان با اسلام و آخوند لاس می‌زد.
برای همین ضرغامی از قول یکی از بازجویان خبره نظام در زندان می‌گوید« «من یک عمر بازجویی کردم از آدم‌های درشت سیاسی بازجویی کردم و این چند روز چند صد نفر از افراد بازجویی کردم و این سخت‌ترین بازجویی من بود زیرا نه من می‌فهمم آن‌ها چه می‌گویند و نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم».
به باور من هیچ کسی در جامعه ایران خودش را آماده عروج این نسل نکرده بود.
نه حاکمیت نه حتی اپوزیسیون. این غول از روی همه رد شد. عبور کرد. برای همین خودش خیلی جاها تنهاست. کمپین عمامه پرانی یکی از آن جاهایی است که قشنگ معلوم می‌شود خودش دارد پیش می‌برد.
بقیه حالا خیلی که لطف می‌کنند کف میزنند. کمپین عمامه پرانی یک درافزوده سیاسی است به حجاب سوزان! حتی اگر فعالین حقوق زن رو ترش کنند، باید گفت عمامه پرانی یک قدم از لغو حجاب جلوتر است. بی بدیل تر است. حجاب سوزان را یک طوری علیرغم عدم موافقت ما بردند و نصفه نیمه بدل به گیس بریدن مجلسی کردند.
گیس بریدن هنوز آن مفهوم ضد اسلامی نابی که حجاب سوزان میدهد را ندارد. در سیاست شبیه زن یک کم حامله است. اما عمامه پرانی را هیچ اینترپرتیشن اروپایی شیک، نه سیخ بسوزد نه کباب، نمی‌توانی بکنی!
آخوند و آیت الله در یک مقیاس جهانی زیر ضرب قرار می‌گیرد. این فقط از کار جنبش و نسلی بر می آمد که قدرت تعرض به بارگاه اسلام را داشته باشد. به نظر من این کار نه از اپوزیسیون راست بر می آمد نه از چپ فعلی!
این یک جنبشی است بالای همه این‌ها. رادیکالیسم ناب. جوان. نترس! بدهکاری به هیچ کس ندارد. کمپین عمامه پرانی مضمون سیاسی و هویتی به انقلاب مردم ایران داد.
ایربگ دور این انقلاب هم هست که دزدیده نشود. نه رنگ ملی بخورد. نه رنگ ناموسی بخورد. نه رنگ قومی بخورد. نه رنگ ضد امپریالیستی یا از این چرت و پرتها. همین حالا مردم می‌گویند عمامه عبدلحمید مولوی را در بلوچستان کی می‌پراند؟ این بچه ها قشنگ مارک ضد آخوندی و ضد اسلامی زدند روی انقلاب خودشان!

  • نویسنده : مهرنوش موسوی
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر