منابع محلی از پاکستان گفته اند که صدها نفر از شهروندان افغانستان در این کشور از سوی پولیس بازداشت شده‌اند. انیزه کاکر، وکیل مدافع در پاکستان می‌گوید که پولیس ایالت سند این کشور، حدود ۱۱۰۰ تن از پناهجویان افغان را بازداشت کرده است. خانم کاکر در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت در میان بیش از هزار […]

منابع محلی از پاکستان گفته اند که صدها نفر از شهروندان افغانستان در این کشور از سوی پولیس بازداشت شده‌اند. انیزه کاکر، وکیل مدافع در پاکستان می‌گوید که پولیس ایالت سند این کشور، حدود ۱۱۰۰ تن از پناهجویان افغان را بازداشت کرده است.

خانم کاکر در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت در میان بیش از هزار زندانی شماری زیادی از زنان و کودکان نیز هستند. بر اساس اطلاعات این وکیل پاکستانی، ۳۴۰ نفر در منطقه «جمشرو» و ۷۰۰ تن دیگر در کراچی در بازداشت پولیس به‌سر می‌برند.

خانم کاکر گفته است که بیشتر این افراد و خانواده‌ها را پولیس به دلیل «اقامت غیر‌قانونی» زندانی کرده است. وی گفته است در میان بازداشتی‌های افغان کسانی نیز هستند که اسناد اقامت هم دارند.

این وکیل گفته است با شماری از خویشاوندان کسانی صحبت کرده است که در حال حاضر در بازداشت پولیس‌ هستند. او گفت پولیس ایالت سند، از برخی از اقارب این زندانی‌ها تا ۲۰۰ هزار کلدار پاکستانی (معادل حدود ۹۰۰ دالر) «رشوه» تقاضا کرده‌اند.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان از این برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان، ابراز تاسف و نگرانی کرده از دولت آن کشور خواسته است تا با پناهجویان افغان بر اساس «موازین بین‌المللی و حقوق بشری» رفتار کنند.