طالبان یک گروه عمدتا پشتون که در سال 2021 بعد از بیست سال شورش توانست افغانستان را تحت کنترل خود قرار بدهد. بعد از انکه ایالات متحده در سال 2001 طالبان را به طور کامل از افغانستان بیرون کرد؛ این گروه در آن سوی مرزها در کشور پاکستان دور هم جمع شدند و کمتر از […]

طالبان یک گروه عمدتا پشتون که در سال 2021 بعد از بیست سال شورش توانست افغانستان را تحت کنترل خود قرار بدهد. بعد از انکه ایالات متحده در سال 2001 طالبان را به طور کامل از افغانستان بیرون کرد؛ این گروه در آن سوی مرزها در کشور پاکستان دور هم جمع شدند و کمتر از ده سال بعد از سرنگونی شروع به بازپسگیری قلمرو کردند تا اگست 2021طالبان دوباره به قدرت رسیدند.
حمله ی سریع این گروه زمانی انجام شد که ایالات متحده ی امریکا نیروهای باقیمانده خود از افغانستان خارج کردند همانطور که در توافقنامه صلح 2020 با طالبان ذکر شده بود.
طالبان برخلاف تعهد های خود از جمله رعایت حقوق زنان و اقلیت ها قومی و مذهبی و عفو برای افرادی که از تلاش های ایالات متحده حمایت می کنند تصویرخشنی از قوانین اسلامی به نمایش گذاشتند و اعمال کرده اند.
با این وجود حال که طالبان از یک گروه شورشی به یک دولت تبدیل شده اند تلاش کرده اند تا حدودی مشکلات امنیت را حل کنند که قبلا برهم زننده آن خودشان بودند.
اما طالبان از زمانی که قدرت ر ا به دست گرفته اند تصویر خشنی از خود نشان داده اند که یاداور حکومت وحشیانه ی انها در اواخر سال 1990 می باشد
به همین خاطررفتارطالبان حقوق مدنی و سیاسی افغان ها را که در قانون اساسی گنجانده شده است را تهدید می کند.
مردم هر روزه شاهد موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط طالبان هستند که می توان به چند مورد مهم ان شاره کرد. طالبان با تهدید روزنامه نگاران و محدود کردن مطبوعات باعث شده اند که ده ها سازمان خبری تعطیل شوند
معترضان و فعالان به اجبار مخفی شده اند
طالبان با تاسیس وزارت امربه معروف و نهی از منکر ممنوعیت های رفتاری بسیاری را به مردم متحمل شده اند. این گروه برا اساس قوانین سخت گیرانه ای که وضع کرده اند بسیاری از حقوق زنان و دختران را ازبین برده اند از جلمه ی این قوانین جلوگیری از رفتن دختران و زنان به مکاتب و کار می باشد.
آنها لوحه های فارسی ادارات را برداشته و به زبان پشتو تبدیل کرده اند.
فقه شیعی را از مکاتب شیعه مذهبان برداشته و همچنان مثل گذشته مردم را به زور وادار به نماز مطابق اصول خودشان میکنند.
هر گونه اعتراض را به شدیدترین شکل سرکوب میکنند.
طالبان در شماری از ولایات، افرادی که با نهادهای خارجی و یا در دولت قبلی کار کرده اند را از خانه های شان برده و تیرباران کرده اند. باج گیری از تجار نیز به یک روند عادی تبدیل شده است. و در حال حاضر بسیاری به دلیل فقر به مشکلات زیادی روبرو هستند.
طالبان تغییری نکرده و به همین دلیل است که جامعه جهانی آنها را به رسمیت نشناخته اند. اما تنها به رسمیت نشناختن طالبان آنها را از اعمال شان باز نخواهد داشت. جامعه بین المللی اگر تحریمهای شدید و فشارهای بیشتری بر این گروه نیاورد به نظر میرسد که این گروه با برقراری ارتباط با کشورهای نظیر چین و ایران و همچنین روسیه دولت شان را مستحکم خواهند کرد و بر مردم فشارهای بیشتری خواهند آورد.
طالبان در حال حاضر بر روی تغییر قوانین، نصاب درسی و تعلیمی معارف و دانشگاهها کار میکند که این آینده مبهمی را برای مردم نوید میدهد.

  • نویسنده : مسعود عطایی
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر