ابوالفضل وارسته/ رضایی عکاس افغانستان روز سه شنبه 25 اکتبر نمایشگاه مجموعه از چهل عکس مختلف خود که بیشتر آن‌ها از ساحه دشت برچی، غرب کابل گرفته شده است را در شهر اپینال کشور فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد. این عکاس می‌گوید که سه شنبه 25 اکتبر نمایش داستان های ناتمام از افغانستان در […]

ابوالفضل وارسته/ رضایی عکاس افغانستان روز سه شنبه 25 اکتبر نمایشگاه مجموعه از چهل عکس مختلف خود که بیشتر آن‌ها از ساحه دشت برچی، غرب کابل گرفته شده است را در شهر اپینال کشور فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد.

این عکاس می‌گوید که سه شنبه 25 اکتبر نمایش داستان های ناتمام از افغانستان در BMI کتابخانه چند رسانه‌ی بین شهری اپینال کشور فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد که با استقبال مردم این شهر و گردشگران و دانشجویان رو به رو شد.

به گفته آقای رضایی موضوع عکس های این نمایشگاه، انعکاس زندگی روزمره‌ مردم هزاره در همه عرصه های هنری، ادبی، ورزشی، علمی و اینکه آن‌ها دچار محرومیت‌ها، کشتار سیستماتیک و نسل کُشی قرار دارند و حکومت قبلی و گروه فعلی حاکم همواره به فریادها و اعتراضات مدنی مردم هزاره با گلوله و بمب پاسخ داده اند.

اکنون با آمدن گروه طالبان به قدرت، هزاره های افغانستان در انزوا به سر می‌برند و با وضعیتی رو به رو هستند که ۲۰ سال قبل با آن مواجه بودند.

هزاره‌های افغانستان در معرض «نسل‌کُشی» قرار دارند؛ هم در نظام جمهوریت پیشین و هم در نظام کنونی طالبان، مورد حملات هدفمند در مکان‌های مذهبی، مکاتب، آموزشگاه‌ها و مسیر رفت و آمد به خانه در شهرهای مختلف قرار می‌گیرند. در دوران حاکمیت طالبان در یکسال، دست‌کم ده‌ها انفجار مرگبار بر جامعه «هزاره» رخ داده است.

خواست شهروندان هزاره‌ی افغانستان به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها از سوی سازمان ملل متحد و نهاد های بین المللی حقوق بشری، توقف حملات هدفمندانه و امنیت مردم در مناطق شان است.

  • منبع خبر : سفیر نیوز