نشریهٔ فیر آبزرور در تازه ترین شماره خود مطلبی را زیر عنوان « افغانستان اعتماد خود را نسبت به طالبان از دست می دهد»، به نشر رسانده است. نویسنده مقاله می گوید که شواهد موجود و تاریخی نشان می دهد که طالبان حمایت مردمی را با خود ندارند. نویسنده در ادامه می افزاید: زمانی که […]

نشریهٔ فیر آبزرور در تازه ترین شماره خود مطلبی را زیر عنوان « افغانستان اعتماد خود را نسبت به طالبان از دست می دهد»، به نشر رسانده است. نویسنده مقاله می گوید که شواهد موجود و تاریخی نشان می دهد که طالبان حمایت مردمی را با خود ندارند.

نویسنده در ادامه می افزاید: زمانی که طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی از قدرت بیرون رانده شدند، مردم از سرنگونی نظام طالبان تجلیل کردند و ملیون ها أفغان مهاجر به کشور برگشتند.

به باور مقاله نویس، اما سال گذشته، همزمان با تسلط دوباره طالبان به قدرت، دهها هزار تن از افغانها به میدان هوایی کابل هجوم بردند و بسیاری نیز از افغانستان بیرون رفتند. در ادامه مطلب آمده است، با آنکه طالبان در قدرت حضور دارند اما در بخش های مختلف حکومتداری آنان مشکلاتی وجود دارد.

نشریه فیر آبزرور به دوام مطلب نوشته است که أفغانستان با چنان یک بحران بشری مواجه است که ۹۰ در صد مردم به غذایی کافی دسترسی ندارند و ۹۷ درصد از اتباع آن در فقر کامل به سر می برند.

مقاله نویس به مسایل مالی نیزاشاره کرده و گفته است که طالبان تاکنون نتوانسته اند به ۹.۵ ملیارد دالر سرمایه أفغانستان که توسط امریکا منجمد شده است٬ دسترسی پیدا کنند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : فیر آبزرور