قرار است نشست ویژه زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. نصیر احمدی فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که در این نشست در باره اوضاع افغانستان به ویژه زنان و دختران در این کشور، گفت‌وگو خواهد شد. انتظار می‌رود که سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان […]

قرار است نشست ویژه زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. نصیر احمدی فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که در این نشست در باره اوضاع افغانستان به ویژه زنان و دختران در این کشور، گفت‌وگو خواهد شد.

انتظار می‌رود که سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، نمانیده‌یی از دیدبان حقوق بشر و شماری دیگر در این نشست سخنرانی کنند. نصیر احمدی فایق گفت: «در این جلسه برعلاوه اعضای شورای امنیت، کشورهای غیرعضو به شمول افغانستان نیز اشتراک و سخنرانی خواهند نمود موضوع وضعیت زنان افغانستان و نگرانی‌های که در این رابطه وجود دارد هم یکی از مسایل مورد بحث این جلسه خواهد بود.»

هیدر بار، مسوول زنان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید: «دومین درخواست ما از سازمان ملل متحد این است که یک مکانیزم جداگانه‌یی برای پاسخگویی ایجاد کند تا جرم‌های که در افغانستان اتفاق می‌افتد جمع‌آوری شود سومین درخواست ما این است که نهادهای مددرسان از مدافعان حقوق زنان که خدمات نجات بخش انجام می‌دهند و در بخش بازگشایی مکاتب و بقیه خدمات برای زنان و دختران در افغانستان کار می‌کنند، پشتیبانی کنند.»

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امید است آجندا پیرامون باز شدن دوباره مکتب‌ها باشد پیرامون فعالیت زنان در عرصه‌های کار اجتماع و سیاست بوده باشد و امید است که تصاویب و فیصله‌ها بتواند در محور همین آجندا گنجانیده شود.»

  • نویسنده : عزیزه محمدی
  • منبع خبر : سفیر نیوز