در این میان طالبان با هشتگ "افغانستان متحد" و یک تلویزیون وابسته به ایران به اسم تمدن باهشتگ "جان من" با ادعای همگرایی شیعه و سنی تلاش کردند که نسل کشی هزاره ها را از محراق توجه خارج کنند.

صبح زود، سالن پر از جمعیت نوجوانانی بود که آماده میشدند تا سطح آمادگی شان را برای کانکور بیازمایند. صدای شلیک و سپس انفجار و کشته هایی که مردم با دست بیرون میکشیدند. بیش از شصت کشته و دهها زخمی دیگر.
طالبان در سالهای جنگ با حکومت قبلی، از هزاره ها به عنوان ابزار فشار استفاده میکردند. آنها برای اینکه نشان دهند در همه جا حضور دارند در مسیر راهها هزاره ها را متوقف میکردند و میکشتند زیرا میدانستند که مرگ این گروه قومی حکومت را وادار به انتقام نمی کند.
حالا که طالب قدرت را در دست دارد اوضاع به مراتب پیچیده تر شده است. آنها تدریس و اجرای فقه جعفری که متعلق به قومیت هزاره است را متوقف و تمامی مقامات هزاره را از دولت اخراج کرده اند. احزاب شیعی با آمدن طالب فعالیت هایشان متوقف شده است.
یک بلاتکلیفی بزرگ برای بیش از ده میلیون شیعه در افغانستان. آنها برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت شان ناچار شدند که در فضای مجازی دادخواهی کنند زیرا تظاهراتها در کابل با شدیدترین روشها سرکوب میشود. و طالبان حتی اجازه خون رسانی به مجروحین را ندادند.
دادخواهی هزاره ها از سوی دیگر اقوم نیز مورد حمایت قرار گرفت و بیش از ده میلیون بار از هشتگ #StopHazaraGenocide استفاده شده است که هنوز رو به گسترش است.
در این میان طالبان با هشتگ “افغانستان متحد” و یک تلویزیون وابسته به ایران به اسم تمدن باهشتگ “جان من” با ادعای همگرایی شیعه و سنی تلاش کردند که نسل کشی هزاره ها را از محراق توجه خارج کنند.
در افغانستان جنگ قومی است. به همین دلیل طالبان در مدت یک سالی که قدرت را به دست گرفته درگیر در جنگ با تاجیک های سنی مذهب در دره پنجشیر است.
همین چند روز پیش قدرتمندترین فرمانده ازبیک تبار طالبان که پس از حاکم شدن این گروه از بالاترین پست نظامی آنها کنار زده شد و گوشه نشین گردیده بود، با طالبان قطع رابطه کرد. صلاح الدین ایوبی به فاریاب رفت و اعتراضش را به عدم حضور سایر اقوام در حکومت طالبان اعلام کرد.
بازگشت به دهه هفتاد!
زمانی که شیخ آصف محسنی با قومیت پشتون اما شیعه مذهب در مخالفت با هزاره های شیعه از دولت ربانی حمایت میکرد. پس از مرگ شیخ اصف قندهاری اگرچه دایره نفوذ خاندان او کم شده اما یک تلویزیون تحت حمایت ایران را در اختیار دارد و شورای علمایی را که قبلا توسط شیخ اصف رهبری میشد.
هشتگ “جان من” از سوی تلویزیون تمدن دقیقا بازگشت به دهه هفتاد است. خانواده محسنی میخواهد خودش را از شیعیان هزاره جدا نشان دهد بخاطر همین این هشتگ را راه اندازی کرده است.
در شورای علما نیز چندی قبل محمد اکبری به صورت بی سابقه علیه مزاری که هویت هزاره ها با آن گره خورده صحبت کرد. شورای علمای شیعه تحت نفوذ خاندان محسنی روز گذشته در کارت دعوتی که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم اسلام برای مهمانانش فرستاده نام جاده شهید مزاری را به برچی تغییر داده است که با واکنش زیاد مردم روبرو شد وسپس مجبور به تغییر آن گردید.
با اینکه خانواده محسنی در بین مردم هزاره و همچنین پس از مرگ محسنی در بین دیگر شیعیان از نفوذ برخوردار نیستند اما به دلیل روابط نزدیک با طالبان، این گروه سعی کرده برای ساکت نگهداشتن اهل تشیع از این خانواده استفاده کند که دو بلندگوی تلویزیون و شورایی به نام علما را در اختیار دارد. با این حال اما مردم عوام بدون توجه به آنها از راههای دیگر از جمله فضای مجازی سعی کرده اند صدای عدالت خواهی خودشان را بلند کنند.

  • نویسنده : مسعود
  • منبع خبر : سفیر نیوز