پاکستان مدعی است که اظهر در افغانستان پنهان شده است. اما، یک مقام هندی به هندوستان تایمز گفت که طرح این مساله می‌تواند یک شگرد پاکستان برای کاهش فشارهای بین المللی باشد. پاکستان از چهل سال به این‌سو از تروریزم در منطقه حمایت کرده و از طریق آموزش تروریستان به اهداف خود دست پیدا کرده […]

پاکستان مدعی است که اظهر در افغانستان پنهان شده است. اما، یک مقام هندی به هندوستان تایمز گفت که طرح این مساله می‌تواند یک شگرد پاکستان برای کاهش فشارهای بین المللی باشد. پاکستان از چهل سال به این‌سو از تروریزم در منطقه حمایت کرده و از طریق آموزش تروریستان به اهداف خود دست پیدا کرده است.

پاکستان در لیست خاکستری گروه اقدام مالی است که یک سازمان رسمی بین المللی برای مبارزه با پولشویی است. این کشور به علت عدم مبارزه با منابع تمویل مالی گروه های تروریستی از سال ۲۰۱۸ در این لیست قرار دارد.

عدم اقدام جدی می‌تواند این کشور را در لیست سیاه این سازمان قرار دهد که صدمه بزرگی به سیستم مالی و بانکی این کشور وارد خواهد کرد. پاکستان اخیراً ادعا کرد که مسعود اظهر در شرق افغانستان مخفی شده است. اما، طالبان این ادعای حکومت پاکستان را رد کرده است.

برخی منابع به این روزنامه گفتند که با توجه به موجودیت پایگاه‌های آموزشی جیش محمد، سازمان تروریستی در لیست سیاه سازمان ملل، در شرق افغانستان، احتمالا اظهر در این کشور حضور دارد.

  • نویسنده : علی رضا شریفی
  • منبع خبر : آژانس خبری سفیر