وزارت خارجه امریکا می‌گوید، پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکۀ القاعده در کابل، میان مقام‌های بلندپایۀ امریکایی و طالبان هیچ تعاملی انجام نشده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که طالبان باید حقوق بشر و آزادی افغانان را رعایت کنند اما به گفته سخنگوی این وزارت٬ طالبان در برابر هراس افگنی مطابق توافق […]

وزارت خارجه امریکا می‌گوید، پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکۀ القاعده در کابل، میان مقام‌های بلندپایۀ امریکایی و طالبان هیچ تعاملی انجام نشده است.

وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که طالبان باید حقوق بشر و آزادی افغانان را رعایت کنند اما به گفته سخنگوی این وزارت٬ طالبان در برابر هراس افگنی مطابق توافق دوحه عمل نکرده اند. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه ۱۴سپتمبر در این مورد در یک نشست خبری گفت: “به اساس معلومات من از آن زمانی که شما اشاره می کنید، تعاملی در سطح بالا نشده است. چند ماه پیش وقتی که تام ویست با نماینده‌گان طالبان دیدار کرد ما به حقوق بشر و اهمیت حقوق تمام افغانان تاکید کردیم”.

اما سرپرست وزارت امور خارجۀ حکومت طالبان در ۷سپتمبر در گزارش سالانه دستاوردهای اداره خود گفت، آنان با مقام های امریکا و دیگر کشور ها در مورد این گفتگو کردند که نقض حریم هوایی افغانستان را متوقف کنند. اما وی در این مورد جزئیات دیگری نداد که با کدام مقام‌های امریکایی گفتگو کرده است.

  • نویسنده : فخریه نادری