واخان یک تنگه از خاک افغانستان است که چین را از گورو بدخشان و از منطقه کوهستانی گیلگیت در کشمیر پاکستان جدا میکند. تنگه واخان در منطقه واخان استان بدخشان افغانستان واقع شده است و براساس آمار سال ۲۰۱۰ در این منطقه ۱۲۰۰۰ نفر ساکن هستند. قسمت شمالی واخان به پامیر معروف هست، ارتفاعات پامیر […]

واخان یک تنگه از خاک افغانستان است که چین را از گورو بدخشان و از منطقه کوهستانی گیلگیت در کشمیر پاکستان جدا میکند. تنگه واخان در منطقه واخان استان بدخشان افغانستان واقع شده است و براساس آمار سال ۲۰۱۰ در این منطقه ۱۲۰۰۰ نفر ساکن هستند.

قسمت شمالی واخان به پامیر معروف هست، ارتفاعات پامیر به ۷۶۴۹ متر میرسد. رودخانه های پنج و پامیر از منطقه کوهستانی تنگه واخان سرچشمه می گیرند ، که پس از آن به دریای آمو تبدیل میشود. دریای آمو پس از ۲۵۰۰ متر حرکت در جهیل اورال قزاقستان و ازبکستان میریزد.

ریچارد نیستروپ و دونالد سکین در کتاب مشترک خود در مورد افغانستان نوشتند که تنگه واخان بر اساس توافقنامه ۱۸۹۳ بین امپراتوری بریتانیا (هند بریتانیا) و افغانستان ایجاد شد و خط دیورند را ترسیم کرد.

در قسمت غربی عرض واخان ۱۳ تا ۳۰ کیلومتر گفته می شود و این همان منطقه ای است که پاکستان چشمان به آن دوخته تا از آن استفاده کند. در انتهای شرقی، کریدور واخان دوشاخه می شود و مرزی به طول ۹۲ کیلومتر بین چین و افغانستان تشکیل می دهد.

در شبکه های اجتماعی نگرانی های فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه توافقات محرمانه ای بین روسیه، چین و پاکستان در مورد کریدور واخان افغانستان وجود دارد و پاکستان می خواهد به منطقه واخان بدون اطلاع مقامات افغانستان وارد شود و از منطقه کم عرض این منطقه به تاجیکستان وصل شود و برای به همین منظور سربازان و تیم های فنی خود را به منطقه اعزام کرده اند.

وزارت امور خارجه روسیه سال گذشته نقشه افغانستان را در سایت خود منتشر کرده بود که در آن مرز افغانستان با چین قطع شده بود و پاکستان مستقیماً با تاجیکستان ارتباط داشت، اما پس از واکنش شدید افغان ها در شبکه های اجتماعی روس ها آن نقشه را حذف کردند و در عوض نقشه ای را منتشر کردند که در سطح جهانی پذیرفته شده بود.

روزنامه زاویه نیوز گفته است که با حمدالله محب مشاور پیشین شورای امنیت ملی با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با موضوع اعمار سرک گفتگو کرده است. اما منابع دیگر این موضوع را تکذیب یا تایید نکرده اند.

طالبان حاکم در افغانستان هنوز به نگرانی مردم در این باره پاسخی نداده اند، اما برخی تحلیل گران آن را صرفا تبلیغاتی می دانند و می گویند که پاکستان در بحران اقتصادی به سر می برد، بنابراین انجام چنین پروژه هایی برای آنها آسان نیست، اما نزدیکی فعلی پاکستان با چین و روسیه همه چیز را ممکن می سازد.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز