سازمان عفو بین‌اللملل با انتشار بیانیه‌ای از گروه طالبان خواسته است که به ربودن، شکنجه، حبس و ناپدید کردن اجباری افراد، به ویژه فعالان مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، و کسانی که به گونه مسالمت‌آمیز برای حقوق انسانی‌شان اعتراض می‌کنند، پایان دهند. در این بیانیه آمده است که اداره اطلاعات طالبان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر […]

سازمان عفو بین‌اللملل با انتشار بیانیه‌ای از گروه طالبان خواسته است که به ربودن، شکنجه، حبس و ناپدید کردن اجباری افراد، به ویژه فعالان مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، و کسانی که به گونه مسالمت‌آمیز برای حقوق انسانی‌شان اعتراض می‌کنند، پایان دهند.

در این بیانیه آمده است که اداره اطلاعات طالبان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و معترضان را به شیوه‌های غیر قانونی بازداشت، بازجویی، و شکنجه می‌کنند. گروه طالبان از هفت ما به این سو کنترول افغانستان به دست گرفتند و اداره اطلاعات این گروه، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و معترضان را به شیوه‌های غیر قانونی بازداشت، بازجویی، و شکنجه می‌کنند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «زیر سلطه طالبان، حق آزادی بیان و آزادی تجمع به طرز فزاینده‌ای در حال محدود شدن است. معترضان، در صورت تجمع، با ناپدید شدن اجباری، و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی مواجه می‌شوند.»

عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که به معاهدات حقوق بشری پایبند باشد و فورا به اقدام‌های خودسرانه علیه کسانی که برای حقوق خود اعتراض می‎‌کنند، پایان دهد.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز