قدرت ملی یک کشور شامل تمام منابعی است که یک کشور به آنها دسترسی دارد و برای اهداف ملی خود استفاده می کند. در دسترس بودن منابع متنوع، مرزهای قدرت ملی یک کشور را تعیین می کند و محدودیت هایی را بر آن تحمیل می کند. عناصر مختلف منابع ملی یک کشور را شناسایی و […]

قدرت ملی یک کشور شامل تمام منابعی است که یک کشور به آنها دسترسی دارد و برای اهداف ملی خود استفاده می کند. در دسترس بودن منابع متنوع، مرزهای قدرت ملی یک کشور را تعیین می کند و محدودیت هایی را بر آن تحمیل می کند. عناصر مختلف منابع ملی یک کشور را شناسایی و آنها را تعریف می کنند. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام منابع ملی قدرت ملی یک کشور را به طور دقیق تعیین می کند بسیار دشوار است.

عناصر مختلفی وجود دارد که می تواند قدرت ملی یک کشور را تعیین کند. این عناصر به هم پیوسته و وابسته هستند. اما در کل همه این عناصر را به عناصر پایدار و متغیر تقسیم می کنیم. مثلاً: جغرافیا، توپوگرافی و… در ردیف عناصر ثابت و ایدئولوژی، سیاست در ردیف عناصر متغیر است.

افغانستان یک قدرت پنهان است، نه یک قدرت واقعی. در افغانستان، ما منابع مختلفی را مورد بحث قرار می دهیم که افغانستان را به عنوان یک قدرت بالقوه و واقعی معرفی می کند.

عناصر طبیعی: این یک عنصر ثابت است. عناصر طبیعی شامل جغرافیا، منابع طبیعی و مردم است. عناصر طبیعی ابتدا یک کشور را به نیروی دریایی یا زمینی محدود می کند. افغانستان یک کشور محصور در خشکی است و در مقایسه با کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، با تاخیر در امر توسعه حرکت میکند. یکی از دلایل مهم توسعه ژاپن و انگلستان ممکن است این باشد که آنها کشورهای دریایی هستند و تعداد جزایر و شبه جزایر زیادی دارند. بدون دسترسی به دریا، افغانستان تجارت خود فقط دز صادرات و واردات به خشکی محدود کرده است.

اقلیم: اقلیم خوب و مناسب از قدرت های بالقوه یک کشور است. افغانستان آب و هوای بهتری نسبت به اکثر کشورهای جهان دارد. استفاده حداکثری از آب و هوا مستلزم استفاده از فناوری جدید و پیشرفته در کشاورزی و سایر پروژه های زیربنایی است.

توپوگرافی: کوه ها، رودخانه ها، بیابان ها و دره ها به عنوان سربازان یک کشور عمل می کنند. افغانستان از نظر توپوگرافی کشوری غنی است. اکثر کشورهای مهاجم در این کوه ها و دره ها شکست خورده اند. موقعیت توپوگرافی یک کشور نیز ممکن است بر علیه آن استفاده شود. این امر در صورتی امکان پذیر است که کشوری در غیاب فناوری مدرن عقب بماند و فرصت های توپوگرافی مهمی را از دست بدهد.

مساحت/وسعت: اگر کشوری وسعت زیادی داشته باشد، دشمن و نیروهای متجاوز به راحتی نمی توانند برای تصرف آن اقدام کنتد. کشورهای کوچکتر راحت تر مورد حمله قرار می گیرند؛ مانند حمله عراق به کویت.

افغانستان ۴۱‌مین کشور بزرگ جهان و ۱۲مین کشور بزرگ در آسیا است. وسعت یک کشور به عنوان یک نیروی بالقوه به حساب می آید. بهتر است این قدرت را به قدرت واقعی تبدیل کنیم. در قرن ۲۱ نمی توان مساحت و وسعت را عنصر مهم و قابل توجه قدرت ملی یک کشور دانست، زیرا کشورهای کوچک به کمک فناوری می توانند کشورهای بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند.

  • منبع خبر : سفیر نیوز