منابع استخباراتی از انتقال تجهیزات نظامی و مهمات سبک و سنگین از ولایات شمالی و کابل به ولایت قندهار خبر داده اند و گفته اند گروه طالبان از دو ماه به این سو این برنامه را آغاز کرده اند. در این مهمات توپ، تانک و وسایل حمل و نقل مهمات سنگین شامل است. منبع موثق […]

منابع استخباراتی از انتقال تجهیزات نظامی و مهمات سبک و سنگین از ولایات شمالی و کابل به ولایت قندهار خبر داده اند و گفته اند گروه طالبان از دو ماه به این سو این برنامه را آغاز کرده اند. در این مهمات توپ، تانک و وسایل حمل و نقل مهمات سنگین شامل است.

منبع موثق از وزارت دفاع طالبان این اخبار را تائید می کند و میگوید این مهمات نه تنها در قندهار بلکه در هلمند و ارزگان نیز به جای امن انتقال داده خواهند شد. انتقال مهمات به این شهرها دو نگرانی مهم در داخل و خارج افغانستان ایجاد کرده است.

گروهی میگویند اختلافات بین گروه حقانی و شورای کویته به اوج خود رسیده و به زودی شاهد جنگ داخلی خواهیم بود. گروهی دیگر بر این باورند که طالبان از ناآرامی های اخیر به این نتیجه رسیده اند که ممکن است ولایات شمالی را از دست بدهند.

علاوه بر اختلافات داخلی طالبان آنها از طرف خارج نیز به شدت تحت فشار هستند و هر روز بیشتر از دیروز دچار بی اعتمادی بر یکدیگر می شوند. از سوی دیگران رهبران سیاسی افغانستان تلاش دارند تا مشکل افغانستان از راه گفتگو حل گردد.