یکبار دیگر، گروه طالبان در افغانستان هیچ تمایلی برای پایبندی به حقوق اولیه بشر یا احترام به حقوق زنان در کشور خود نشان نداده اند. محدود کردند زنان برای این گروه به یک برنامه بسیار جدی تبدیل شده است. این محدودیت‌های جدید حتی سخت‌تر از محدودیت‌هایی که در رژیم قبلی وجود داشت، به نظر می‌رسند. […]

یکبار دیگر، گروه طالبان در افغانستان هیچ تمایلی برای پایبندی به حقوق اولیه بشر یا احترام به حقوق زنان در کشور خود نشان نداده اند. محدود کردند زنان برای این گروه به یک برنامه بسیار جدی تبدیل شده است.

این محدودیت‌های جدید حتی سخت‌تر از محدودیت‌هایی که در رژیم قبلی وجود داشت، به نظر می‌رسند. به نظر می رسد که دولت طالبان عجله دارد تا همه جای پای زنان در جامعه را به جز حضور آنها در کارهای خانگی پاک کند.

با وجود جنگ و خشونت، نسل جدید یا زنان شهری افغان در ۲۰ سال گذشته شاهد آزادی نسبی بودند. از زمان تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، اگرچه جنگ علیه قدرت های خارجی پایان یافته است، اما بدن زنان افغان بار دیگر محل رقابت ایدئولوژیک و فرهنگی شده است، این بار به گونه ای که آنها را نامرئی تر می کند.

ما قبلا دیدیم که دختران افغان از تحصیل در مکاتب منع شدند و در حالی که در هر صورت اکثر زنان در افغانستان به اندازه کافی پوشش دارند، این هنوز برای رژیم طالبان کافی نیست و آنها بدنبال پوشش کامل هستند.

مردم افغانستان به ویژه زنان در چهار دهه گذشته رنج های زیادی را متحمل شده اند. چنین دستوراتی از سوی طالبان تاثیر مخربی بر جامعه افغانستان خواهد داشت.

باید با میل طالبان برای دور کردن همه زنان از جامعه مقابله شود. یک جنسیت کامل را نمی توان از زندگی عمومی پاک کرد. نارضایتی ها از حکومت طالبان در حال افزایش است و با در نظر گرفتن شرایط ناامن اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، حاکمان جدید در افغانستان باید در سیاست های خود تجدید نظر کنند.

در حالی که جهان باید به خاطر مردم افغانستان اختلافات فرهنگی یا سیاسی با طالبان را کنار بگذارد و حداقل از طریق سازمان ملل متحد پیشنهاد همکاری بدهد، همچنین باید اطمینان حاصل شود که برخی از حداقل شرایط حقوق بشری نیز توسط طالبان رعایت می شوند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز