جامعه جهانی در مورد چگونگی برخورد با گروه طالبان با یک دوراهی مواجه است. امریکا که سال گذشته به حضور دو دهه‌ای خود در این کشور پایان داد، نمی‌خواهد به این گروه مشروعیت ببخشد یا آن را تقویت کند. واشنگتن پس از تصرف کابل توسط گروه طالبان، دارایی های افغانستان را مسدود کرد و با […]

جامعه جهانی در مورد چگونگی برخورد با گروه طالبان با یک دوراهی مواجه است. امریکا که سال گذشته به حضور دو دهه‌ای خود در این کشور پایان داد، نمی‌خواهد به این گروه مشروعیت ببخشد یا آن را تقویت کند.

واشنگتن پس از تصرف کابل توسط گروه طالبان، دارایی های افغانستان را مسدود کرد و با وجود درخواست های مکرر حاکمان این کشور، هیچ نشانه ای از لغو تحریم ها وجود ندارد. در همین حال، افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی‌سابقه مواجه است و نیاز به کمک فوری مالی دارد.

هفته گذشته، سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین درخواست را برای کمک‌های بشردوستانه به یک کشور ارائه کرد و گفت که برای جلوگیری از وخامت بیشتر بحران بشردوستانه در جهان به 4/4 میلیارد دالر نیاز دارد.

اما احتمالا کمک به تنهایی برای یاری رساندن به افغان‌ها که با گرسنگی شدید همراه با خشکسالی شدید و همه‌گیری ویروس کرونا مواجه هستند، کافی نخواهد بود.

میلیون ها افغان در حال حاضر بیکار هستند و حساب های بانکی آنها مسدود شده است. بسیاری از افغان ها برای خرید مواد غذایی اموال خود را می فروشند و جوامع شهری برای اولین بار با ناامنی غذایی در سطوحی مشابه مناطق روستایی مواجه هستند.

صلاح الدین لودین، کارشناس سیاسی در افغانستان به دویچه وله گفت که زندگی برای اکثر افغان ها بسیار دشوار شده است. سازمان های بین المللی کمک رسانی کشور را ترک کرده اند. طالبان قادر به پرداخت معاش کارمندان دولت نیستند و بخش مراقبت های صحت عمومی در آشفتگی قرار دارد.

لودین معتقد است که جامعه بین المللی نیاز به تعامل با طالبان دارد. او اظهار داشت: “آمریکا ابتدا باید طالبان را به عنوان حاکمان افغانستان به رسمیت بشناسد و سپس دارایی‌های بانکی را آزاد کند. به این ترتیب می‌تواند طالبان را پاسخگو بداند.

طارق فرهادی مشاور سابق دولت افغانستان نیز گفت که رفع انسداد دارایی ها، حدود 9/5 میلیارد دالر نقدینگی را به بازار افغانستان وارد می کند. او اظهار داشت: “این روند باید توسط سازمان ملل حسابرسی شود تا این پول به دست طالبان نرسد. می توان از آن برای پرداخت معاش به کارمندان دولت استفاده کرد، اما باید اطمینان حاصل شود که به جنگجویان طالبان نرسد.

تنها مردم فقیر نیستند که تحت تاثیر نابسامانی های اقتصادی در افغانستان قرار گرفته اند. حتی بسیاری از طبقه متوسط کشور در حال حاضر در حال مبارزه با فقر هستند، زیرا اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است.

به گفته یونیسف نیز، میلیون ها کودک افغان همچنان به خدمات ضروری از جمله مراقبت های اولیه صحی، واکسن های علیه فلج اطفال و سرخک، تغذیه، آموزش، حفاظت، سرپناه، آب و بهداشت نیاز دارند.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز