در حالی که رژیم گروه طالبان افغانستان تلاش می کنند تا به رسمیت شناخته شوند، باید با یک حقیقت آشکار روبرو شوند: آیا مایل است علیه گروه های تروریستی خارجی مستقر در افغانستان که فعالانه علیه کشورهای همسایه فعالیت می کنند، اقدام قاطعانه ای انجام دهد؟ مسوولان استخبارات حکومت افغانستان گفته بودند که نزدیک به […]

در حالی که رژیم گروه طالبان افغانستان تلاش می کنند تا به رسمیت شناخته شوند، باید با یک حقیقت آشکار روبرو شوند: آیا مایل است علیه گروه های تروریستی خارجی مستقر در افغانستان که فعالانه علیه کشورهای همسایه فعالیت می کنند، اقدام قاطعانه ای انجام دهد؟

مسوولان استخبارات حکومت افغانستان گفته بودند که نزدیک به ده گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. این فعالیت ها بیشتر در ولایات شمالی و جنوبی است.

در حالی که حاکمان کنونی کابل گفته اند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود، اما باید عزم جدی تری برای خنثی کردن عناصر تروریستی وجود داشته باشد.

البته برای گروه طالبان افغانستان گفتن این امر آسان تر از انجام آن است، زیرا بسیاری از گروه ها از جمله تحریک طالبان پاکستان، در گذشته در کنار حاکمان جدید کابل جنگیده اند.

سابقه همکاری طالبان با گروه های افراطی خشن و نقش آنها در ایجاد پناهگاه امن برای گروه های تروریستی خارجی، دلیل عدم تمایل موجه جامعه بین المللی در به رسمیت شناختن طالبان است.

جدای از داعش، به نظر نمی رسد که طالبان افغانستان با هیچ یک از این بازیگران ستیزه جو روابط خصمانه ای داشته باشند. بعنوان مثال تحریک طالبان پاکستان ظاهرا در حال تجدید قوا در افغانستان است و تعدادی از حملات تروریستی مرتبط با این گروه در داخل این کشور رخ داده است.

 اگر طالبان افغانستان برای پیوستن به جریان اصلی جهانی جدی هستند، باید عمل گرا باشند. هیچ کشور منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی با گروه‌های تروریستی خطرناک که آزادانه در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند راحت نیستند، به‌ویژه زمانی که این عناصر هیچ نشانه‌ای از کنار گداشتن سلاح نشان نمی‌دهند.

پیام جامعه جهانی به کابل روشن است: شر ستیزه جویان را از خاک خود کم کنید. اما گروه طالبان از این گروه های تروریستی در گذشته آب خورده است و نمی توانند که قدر نشناس این مهر گروه طالبان ترویستی در افغانستان باشند.

گروه داعش از سال دوهزار و پانزده دست راست گروه طالبان در برابر حکومت جمهوریت بودند. این گروه خطرناک ترین و مرگ بار ترین عملیات های تروریستی را در افغانستان انجام داده است. حالا گروه طالبان نمی تواند به این گروه پشت کند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز