سیاستمداران آمریکایی اخیراً موضوع حقوق بشر در چین را مطرح کرده اند. دولت آمریکا قانونی در مورد سین کیانگ چین وضع کرده و یک هماهنگ کننده ویژه برای امور تبت منصوب کرده است. آمریکا به بهانه حقوق بشر و نقض اصول نظم بین المللی و روابط بین الملل آشکارا در امور داخلی چین دخالت می […]

سیاستمداران آمریکایی اخیراً موضوع حقوق بشر در چین را مطرح کرده اند. دولت آمریکا قانونی در مورد سین کیانگ چین وضع کرده و یک هماهنگ کننده ویژه برای امور تبت منصوب کرده است. آمریکا به بهانه حقوق بشر و نقض اصول نظم بین المللی و روابط بین الملل آشکارا در امور داخلی چین دخالت می کند.

حقایق متعدد نشان می دهد که ایالات متحده از حقوق بشر به عنوان سلاح اربابان خود استفاده می کند. جیمز پک، مورخ و کارشناس روابط بین‌الملل دانشگاه نیویورک آمریکا، اسناد و آثار تاریخی بسیاری را در این زمینه تحلیل کرده است و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مفهوم حقوق بشری که دولت آمریکا ادعا می‌کند، مطابق با واقعیت نیست. ایالات متحده پرچم حقوق بشر را برافراشته و قصد دارد راهبرد بین المللی خود را به اسم حقوق بشر، منتشر و اجرا کند.

ایالات متحده نه تنها چهره حقوق بشر را خدشه دار کرده است، بلکه بر مدیریت بین المللی حقوق بشر نیز تأثیر بدی گذاشته است و هرگز نمی تواند به هدف خود در حفظ و گسترش حاکمیت خود دست یابد. هرچه ایالات متحده حقوق بشر را بیشتر در سیاست بگنجاند، آسیب پذیری های حقوق بشری آن بیشتر آشکار خواهد شد.

تبعیض نژادی، سوء استفاده از سلاح، اجرای زوری قانون توسط پلیس، و افزایش شکاف بین فقیر و غنی از موضوعات اصلی حقوق بشر در ایالات متحده است، اما مقامات آمریکایی این مشکلات را نادیده گرفته اند. و به عنوان یک قاضی حقوق بشر، بی مورد در امور داخلی کشورهای دیگر دیگر دخالت کرده و انتقاد می کنند.

نیروهای آمریکایی به افغانستان و عراق حمله کرده و حقوق بشر بسیاری از مردم این کشورها را نقض کرده اند. این کشور مخفیانه به تماس های سیاستمداران کشورهای دیگر گوش می دهد و اطلاعات شخصی شهروندان خود را جمع آوری می کند. ایالات متحده مکانیسم سالم حقوق بشر بین المللی را برای سلطه خود تضعیف کرده و بسیاری از کشورها را در خشونت فرو برده است.

کارشناسان آمریکایی سینگ وان چوی و جیمز پاتریک داده‌های ۱۴۴ کشور را در ۳۰ سال گذشته مقایسه و تجزیه و تحلیل کرده‌اند و نتایج نشان می‌دهد که دیپلماسی آمریکا به بهانه اصلاح حقوق بشر شکست خورده است. وضعیت را بهتر نه بلکه بسیار بدتر کرده است.

در هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف از آمریکا خواستند تا به مشکلات حقوق بشری خود رسیدگی کند و از سیاسی کردن حقوق بشر دست بردارد. واضح است که افراد بیشتری در سراسر جهان متوجه شدند که جلوگیری از سیاسی شدن حقوق بشر برای توسعه صحیح امور بین المللی حقوق بشر مهم است.