شماری از کارمندان پیشین بانک مرکزی افغانستان و وزارت تجارت و صنایع در یک نامه سرگشاده از مسوولان دانشگاه هاروارد خواسته‌اند که اجمل احمدی، سرپرست پیشین بانک مرکزی این کشور را در کادر علمی این دانشگاه نپذیرند. کارمندان پیشین بانک مرکزی، عضویت اجمل احمدی در کادر علمی دانشگاه هاروارد را شوک‌آور و بی‌احترامی به بسیاری […]

شماری از کارمندان پیشین بانک مرکزی افغانستان و وزارت تجارت و صنایع در یک نامه سرگشاده از مسوولان دانشگاه هاروارد خواسته‌اند که اجمل احمدی، سرپرست پیشین بانک مرکزی این کشور را در کادر علمی این دانشگاه نپذیرند.

کارمندان پیشین بانک مرکزی، عضویت اجمل احمدی در کادر علمی دانشگاه هاروارد را شوک‌آور و بی‌احترامی به بسیاری از افراد در داخل و خارج از افغانستان دانسته‌اند. اجمل احمدی چندین سال به عنوان رییس بانک مرکزی افغانستان بود و به گفته شماری از مسوولان این بانک او بحران جدی را در این نهاد ملی مالی در افغانستان ایجاد کرده است.

طبق نامه، این خبر، بسیاری از شرکای بین‌المللی افغانستان را نیز متعجب و شوکه کرده؛ زیرا اجمل احمدی تلاش‌ها و دستاوردهای آن‌ها را از بین برده است. اجمل احمدی از افرادی نزدیک به اشرف غنی احمدزی بود و گفته می شود که در انتقال پول در روز فرار غنی از افغانستان نقش اساسی داشته است.

براساس متن نامه، احمدی اعتبار بانک مرکزی را به شدت خدشه‌دار کرد و دستاوردهای دو دهه اخیر را که به سختی به دست آمده بود، از بین برد.

چند قبل خانواده یما سیاوش، دادخواستی را زیر عنوان «عدالت برای یما سیاوش» راه‌اندازی کرد و از دانشگاه هاروارد خواست که عضویت اجمل احمدی، رییس پیشین بانک مرکزی را لغو کند.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز