شماری از خبرنگاران افغانستان با نشر نامه گفته اند که آنان با نشر نامه افراد و اشخاص بی‌شماری گویا اینکه در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند و زیر نام خبرنگار، توسط نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی از افغانستان به بیرون از کشور انتقال داده شدند. در این نامه آمده است که قابل توجه سازمان‌های ملی […]

شماری از خبرنگاران افغانستان با نشر نامه گفته اند که آنان با نشر نامه افراد و اشخاص بی‌شماری گویا اینکه در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند و زیر نام خبرنگار، توسط نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی از افغانستان به بیرون از کشور انتقال داده شدند.

در این نامه آمده است که قابل توجه سازمان‌های ملی و بین المللی «حامی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی»
از زمان سقوط نظام جمهوریت تا اکنون افراد و اشخاص بی‌شماری «گویا اینکه در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند»، توسط نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی از افغانستان به بیرون از کشور انتقال داده شدند.
گزارش‌ها می‌رسانند که فیصدی زیادی این افراد زیر نام خبرنگار، مدافع‌حقوق بشر و فعال جامعه مدنی از افغانستان بیرون شدند.
اینکه تعدادی از خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی افغانستان که واقعا در معرض تهدیدات جدی امنیتی از سوی گروه‌های دهشت‌افگن قرار داشتند و به پناه‌گاه های امن منتقل شدند، جای خوشی و قابل قدر است و در این مورد هیچ اعتراض از سوی کسی وجود ندارد.
ولی برخی اسناد و شواهد که توسط شبکه های اجتماعی به مردم فاش شد این است که؛ فیصدی زیادی از این لیست‌ها با مدارک جعلی «با استفاده از نام خبرنگار، مدافع حقوق بشر و فعال مدنی» با پرداخت رشوت و استفاده از روابط شخصی به بیرون از کشور انتقال داده شده اند. در حالیکه اکثریت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی که واقعا در معرض خطر جدی قرار دارند، و همه روزه تهدید به مرگ و شکنجه و لت و کوب می‌شوند، هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند و هیچ نهاد ملی و بین المللی برای نجات آنان تا هنوز کاری نکرده است.
این شکایت‌نامه به‌ منظور دادخواهی از حقوق «خبرنگاران و فعالان مدنی واقعی» به آدرس سازمان‌های جهانی حامی خبرنگاران و مدافعان حقوق بشری نگاشته شده است که اعتراض کنندگان دو خواست مشخص را صمیمانه از آنان طلب دارند:
یکم، افرادی که در روند تخلیه، از آغاز تا اکنون دخیل بودند و با استفاده از صلاحیت‌های کاری دست به فساد زدند، شناسایی شده و صلب صلاحیت شوند تا این پروسه شفاف و عادلانه گردد.
دوم، یک تیم کاری جدید، متشکل از نهادهای ملی و بین المللی ایجاد شده، با تفکیک مناسب؛ خبرنگاران و فعالان مدنی را که واقعا جان شان در معرض تهدیدات جدی امنیتی قرار دارد را سریع تر تخلیه نمایند.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز