شانس یک نتیجه موفقیت امیز برای صلح افغانستان هنوز نامشخص است. با این وجود برای هند، رویگردانی از افغانستان گزینه مناسبی نیست. برخی معتقدند که افغانستان محلی است که جنگ داخلی است و به ما ربطی ندارد، صلح شکننده خواهد بود. برخی دیگر می گویند، در حال حاضر وضعیت به سمت رقابت جدی میان قدرت […]

شانس یک نتیجه موفقیت امیز برای صلح افغانستان هنوز نامشخص است. با این وجود برای هند، رویگردانی از افغانستان گزینه مناسبی نیست. برخی معتقدند که افغانستان محلی است که جنگ داخلی است و به ما ربطی ندارد، صلح شکننده خواهد بود. برخی دیگر می گویند، در حال حاضر وضعیت به سمت رقابت جدی میان قدرت ها است و از این رو، همکاری میان قدرت ها کمرنگ است. با این حال، برای رسیدگی به معضلاتی که افغانستان با آن روبرو است، روند های دیپلماتیک موج می زند.

هند نیز در زمینه صلح سازی در مرحله پس از سال ۲۰۰۱ سرمایه گذاری زیادی کرده است. برای اولین بار از هند دعوت شده است که به یک گروه منتخب از شش کشور در تلاشهای تامین صلح افغانستان بپیوندد. وزرای روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند به همراه ایالات متحده – کشورهایی که توانایی ایفای نقش های مهم در افغانستان را دارند – در یک نشستی تحت هدایت سازمان ملل متحد دیدار می کنند.

در سلسله موضوعات صلح کلاسیک، طیف وسیعی از فعالیت های دیپلماسی، هند تمایل به ریسک گریزی داشته و از درگیری های داخلی به دنبال تجربه خود در سریلانکا، از نقش های صلح ساز دوری کرده است. صلح، حتی از نوع به هم پیوسته ان، هرگز آسان نیست. این امر مستلزم سنجش معاملات دشوار در رابطه با موضوعات مورد اختلاف طرفین درگیری است. این می تواند منجر به درگیری عمیق تری در موضوعاتی شود که هند ترجیح می دهد در آن درگیر نشود.

همچنین، خواسته یا ناخواسته، به معنای درگیر کردن همه بازیگران اصلی است. در این حالت، ناگزیر به معنای درگیرشدن طالبان نیز خواهد بود ، مسئله ای که هند تاکنون از آن دوری کرده است. صلح موفق، به تعامل اساسی نیاز دارد. دیپلماسی هند بیش از ابراز حمایت، باید در ایجاد مشارکت در موضوعات خاص برای پشتیبانی از مردم افغانستان با کسانی که منافع مشابه دارند، زیرک باشد. بیشتر دیپلماسی خاموش و کمتر دیپلماسی عمومی.

بدیهی است که خطرات وجود دارد. شتاب می تواند نگرانی ها را برانگیزد و جنگ را به دنبال داشته باشد. همچنین، احتمال نتیجه موفقیت آمیز برای یک بازی صلح امیز که شامل بسیاری از قطعات متحرک باشد، نامشخص است. با این وجود، برای هند، رویگردانی از افغانستان گزینه مناسبی نیست. بازگشت به دهه 90 ممکن نیست. همانطور که دیپلمات ها گفته اند: “اگر روی میز نباشید، در منو خواهید بود”. زمان آن فرا رسیده است که هند با همت جدی برای حمایت از صلح در افغانستان به پیش حرکت کند.