مردم افغانستان طی سال ها جنگ و درگیری رنج ها و چالش های بسیاری را متحمل شده اند. بسیاری از خانواده ها از هم پاشیده اند و تعداد بیشماری دیگر قادر به تهیه غذا نیستند. به همین دلیل است که نیاز فوری به دموکراسی در افغانستان وجود دارد. مردم افغانستان اعم از پشتون، تاجیک، هزاره […]

مردم افغانستان طی سال ها جنگ و درگیری رنج ها و چالش های بسیاری را متحمل شده اند. بسیاری از خانواده ها از هم پاشیده اند و تعداد بیشماری دیگر قادر به تهیه غذا نیستند. به همین دلیل است که نیاز فوری به دموکراسی در افغانستان وجود دارد.

مردم افغانستان اعم از پشتون، تاجیک، هزاره یا ازبیک همیشه خواهان کشوری مرفه و عاری از مداخله خارجی بوده اند که به فرهنگ و اعتقادات مذهبی آنها احترام بگذارد.

در حالی که خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان این امکان را برای مردم افغانستان فراهم می کند که در کشور خود حکومت کنند، پیشرفت های ایجاد شده در ایجاد نهادهای دموکراتیک نیز به خطر افتاده است.

بسیاری از کشورها مخالفت خود را با دولت تحت کنترل طالبان اعلام کرده اند. واقعیت این است که بازگرداندن اعتماد به جامعه بین المللی در تعهد طالبان در حمایت از آزادی ها و حقوق بشر یک پروسه طولانی و دشوار خواهد بود.

برای رهایی از خشونت های دو دهه گذشته و به رسمیت شناخته شدن بین المللی، افغانستان باید روند اصلاحات اجتماعی و مدنی را طی کند! در حال حاضر ایجاد انسجام اجتماعی کشور، سرمایه گذاری روی مردم و به کار گیری نهادهای دموکراتیک از بالاترین اولویت ها است.

سرمایه گذاری خارجی در افغانستان باید مدیریت شود و شرایط این امر شامل سیاست ها، مقررات و سازوکارهای تعیین شده برای سرمایه گذاری است. نهادها باید وجود داشته باشند و قوانین مبارزه با فساد و کلاهبرداری باید در اسرع وقت وضع و اجرا شود!

باید به مردم افغانستان این فرصت داده شود که در مورد آینده کشورشان تصمیم گرفته و رای بدهند. باید از پارلمان، گروه های جامعه مدنی و عموم مردم برای شرکت در چنین رای گیری دعوت شود.

افغانستان بیش از چهار دهه است که در بین ۱۰ کشور دچار فاجعه بشردوستانه جهان قرار گرفته است. در نتیجه عقب نشینی نیروهای ائتلاف، خشونت ها افزایش یافته و تعداد پناهجویانی که از کشور فرار می کنند نیز افزایش یافته است.

فیلیپو گراندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، جامعه بین المللی را تشویق کرد تا به این کشور پایبند بمانند و از پناهندگان، آوارگان داخلی و عودت کنندگان حمایت کنند.

اگر این کشور به درستی به سمت دموکراسی حرکت نکند، فاجعه ای بشردوستانه اتفاق خواهد افتاد که تاریخ اخیر آن را به خود ندیده است و این کشور با نتایج فاجعه باری رو به رو است.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : گلوبال ولج سپیس