ترس افغانستان را فرا گرفته و دست کم ۳۰ هزار افغان هر هفته این کشور را ترک می کنند. بسیاری دیگر نیز در مرزهای افغانستان آواره شده اند. در سراسر افغانستان خروج دسته جمعی در حالی ادامه می یابد که طالبان به عملیات نظامی وحشیانه خود ادامه داده و بسیاری از ولسوالی های این کشور […]

ترس افغانستان را فرا گرفته و دست کم ۳۰ هزار افغان هر هفته این کشور را ترک می کنند. بسیاری دیگر نیز در مرزهای افغانستان آواره شده اند.

در سراسر افغانستان خروج دسته جمعی در حالی ادامه می یابد که طالبان به عملیات نظامی وحشیانه خود ادامه داده و بسیاری از ولسوالی های این کشور را به تصرف خود درآورده اند که این مسئله ترس از بازگشت به حکومت افراطی یا جنگ داخلی خونین را بوجود آورده است.

به گفته سازمان ملل متحد، امسال حدود ۳۳۰ هزار افغان بیجا شده اند که بیش از نیمی از آنها از زمان خروج ایالات متحده از ماه می خانه های خود را ترک کرده اند.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، در هفته های اخیر تعداد افغان هایی که به طور غیرقانونی از مرز عبور می کنند در مقایسه با دوره قبل از شروع خروج نیروهای بین المللی در ماه می، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بابر بلوچ سخنگوی شورای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری گفت: “افغانستان در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد. عدم دستیابی به توافق صلح در افغانستان و جلوگیری از خشونت های کنونی منجر به آوارگی بیشتر خواهد شد.

افغان ها در حال حاضر یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان و پناهجویان جهان و در حدود ۳ میلیون نفر را به خود اختصاص داده اند و پس از سوریه، دومین کشور از نظر بیشترین تعداد پناهندگی در اروپا هستند.

محدودیت های ویروس کرونا نیز مهاجرت قانونی و غیرقانونی را دشوارتر کرده است، زیرا کشورها مرزهای خود را بسته و برنامه های پناهندگان را کاهش داده و هزاران مهاجر را مجبور کرده اند از طریق مسیرهای خطرناک تری به اروپا سفر کنند.

در تاجیکستان مقامات اخیرا اعلام کردند که این کشور آماده پذیرایی از حدود یکصد هزار مهاجر افغان است. سایر کشورهای همسایه تمایل کمتری برای میزبانی از خروج افغان ها نشان داده و در عوض امنیت مرزهای خود را تقویت کرده و هشدار داده اند که اقتصاد آنها نمی تواند هجوم جدید پناهندگان را کنترل کند.

  • نویسنده : مرسل رحمانی
  • منبع خبر : نیایورک تایمز