رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز از بخش های مختلف میدان هوایی بگرام که پس از خروج نیروهای بین المللی مسئولیت های آن به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انتقال گردیده است، دیدن کرد. ابتدا بریدجنرال اسدالله کوهستانی، گزارش تفصیلی از وضعیت میدان هوایی بگرام را ارائه کرد و پلان ها و […]

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز از بخش های مختلف میدان هوایی بگرام که پس از خروج نیروهای بین المللی مسئولیت های آن به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انتقال گردیده است، دیدن کرد.
ابتدا بریدجنرال اسدالله کوهستانی، گزارش تفصیلی از وضعیت میدان هوایی بگرام را ارائه کرد و پلان ها و برنامه آینده خویش را که شامل اکمالات، تجدید پرسونل، ایجاد کمربندهای امنیتی و حفظ و مراقبت تاسیسات می باشد، با رئیس جمهور شریک ساخت.
رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات و پیشنهادات متذکره، گفت که برای مدیریت زندان بگرام باید یک هیاتی جهت گماشتن افراد با ظرفیت و مسلکی، موظف شود.
رئیس جمهور افزود که در قسمت انتقال و جابجاسازی وسایل و تجهیزات میدان هوایی بگرام یک تیم بین الوزارتی سکتور امنیتی بررسی خویش را انجام دهد تا وسایل و تجهیزات منقول و غیر منقول مشخص شود و پس از اولویت بندی، اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
همچنان رئیس جمهور کشور ضمن بازدید از بخش های مختلف شفاخانه میدان هوایی بگرام، گفت که یک بخش شفاخانه شهید محمد داوود خان به اینجا انتقال گردد و در مورد اینکه از این شفاخانه منحیث شفاخانه ملکی، نظامی و یا مختلط استفاده شود، بررسی صورت گیرد و در زمینه جلب و جذب پرسونل و کارمندان مسلکی آن نیز اقدام گردد.

  • منبع خبر : سفیر نیوز