جن پسکی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری گفته است افغانستان یک جنگ ۲۰ ساله است که به پیروزی نظامی نرسیده است. او گفت که جو بایدن در آینده در مورد برنامه های نهایی افغانستان صحبت خواهد کرد. پسکی گفت: “ما در حال حاضر ماموریتی را به پایان نرسانده ایم. این جنگی ۲۰ ساله […]

جن پسکی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری گفته است افغانستان یک جنگ ۲۰ ساله است که به پیروزی نظامی نرسیده است. او گفت که جو بایدن در آینده در مورد برنامه های نهایی افغانستان صحبت خواهد کرد. پسکی گفت: “ما در حال حاضر ماموریتی را به پایان نرسانده ایم. این جنگی ۲۰ ساله است که از نظر نظامی به پیروز منجر نشده است.

امریکا از بیست سال به این‌سو در افغانستان سر گرم نبرد با جنگجویان گروه طالبان بود و با رسیدن جو بایدن به کاخ سفید روند خروخ نظامیان امریکایی از افغانستان بیشتر و آخرین پایگاه مریکایی ها در بگرام جمعه هفته گذشته تخلیه شد.

کاخ سفید به روز پنجشنبه اعلام کرد که با ادامه خروج امریکا از جنگ هیچ یک از طرف های جنگ در افغانستان پیروز نشده است. از جن پسکی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری سوال شد که آیا رئیس جمهور جو بایدن برنامه ای برای مشخص کردن نتیجه گیری کامل پس از تکمیل عقب نشینی دارد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده به روز سه شنبه گفت که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه سپتمبر، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

  • منبع خبر : سفیر نیوز