داعش پس از بیرون رانده شدن از سوریه و عراق در جستجوی پناهگاه امن جدید است. افغانستان که دیگر مورد حمایت غرب نیست، فرصتی وسوسه انگیز برای این گروه است. در طول سه سال گذشته، سوالی که متخصصان امنیت ملی را بسیار درگیر کرده این است: داعش پس از کنار رفتن از سوریه و عراق، […]

داعش پس از بیرون رانده شدن از سوریه و عراق در جستجوی پناهگاه امن جدید است. افغانستان که دیگر مورد حمایت غرب نیست، فرصتی وسوسه انگیز برای این گروه است.

در طول سه سال گذشته، سوالی که متخصصان امنیت ملی را بسیار درگیر کرده این است: داعش پس از کنار رفتن از سوریه و عراق، دفتر مرکزی جهانی خود را در کجا تاسیس خواهد کرد؟

کالین کلرک پژوهشگر می نویسد: “از نظر تاریخی، گروه های تروریستی ریشه خود را در کشورهای ضعیف گرفتار درگیری مداوم داخلی، تنش فرقه ای و ناتوانی دولت در حفظ قدرت بنیان می گذارند.

افغانستان همراه با لیبی و مناطق مختلف آفریقا در لیست محتمل ترین پناهگاه های بعدی داعش قرار دارد.

داعش به پیروان خود می گوید که زندگی در یک کشور غیر مسلمان یا هر سرزمینی که شریعت بر آن حکومت نمی کند اشتباه است! تبلیغات داعش همچنین با استفاده پیچیده از اینترنت و تکنالوژی ارتباطات بسیار تسهیل شده است.

در این میان زنان و کودکان نیز در خطر قرار دارند، زیرا داعش اخیرا به جذب نیرو از بین زنان و کودکان نیز اقدام کرده است.

جهانی خسته از جنگ که تصمیم می گیرد به بعضی اتفاقات بی تفاوت باشد، به کشورهای همسایه اجازه می دهد تا جنگ های نیابتی خود را تقویت کنند.

  • منبع خبر : چاینا مورنینگ پست