پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای اظهار داشت که گفت و گوهای میان افغانستانی ها به بن‌بست رسیده و تصمیم امریکا و ناتو مبنی بر خروج نیروهایشان از افغانستان می‌تواند خطر تشدید درگیری‌های داخلی و ایجاد خلأ را در پی داشته باشد که در بدترین حالت، ممکن است توسط طالبان پُر شود. در این قطعنامه ۲۷ […]

پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای اظهار داشت که گفت و گوهای میان افغانستانی ها به بن‌بست رسیده و تصمیم امریکا و ناتو مبنی بر خروج نیروهایشان از افغانستان می‌تواند خطر تشدید درگیری‌های داخلی و ایجاد خلأ را در پی داشته باشد که در بدترین حالت، ممکن است توسط طالبان پُر شود.

در این قطعنامه ۲۷ ماده‌ای آمده است، که حملات طالبان، با هدف تصرف مناطق تحت کنترل دولت، از زمان آغاز گفت و گوهای میان افغانستانی ها به طور قابل توجهی افزایش یافته و این گروه منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان است.

پارلمان اروپا با شکننده و بی‌ثبات خواندن وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، درباره چشم‌انداز آینده افغانستان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور ابراز نگرانی کرد. قطعنامه می‌افزاید که در ۲۰ سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار نفر به دلیل جنگ جان خود را از دست داده‌اند که از این میان ۳۵ هزار نفر غیرنظامی بوده‌اند.

پارلمان اروپا از طالبان نیز خواست که فوراً حملات علیه غیرنظامیان را متوقف کند و به طور کامل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارد.

در این قطعنامه از کمیسیون اقدامات خارجی پارلمان اروپا نیز خواسته شده است تا هرچه زودتر استراتژی جامعی را برای همکاری آینده با افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی آماده کند و به این نهاد ارائه دهد.

  • منبع خبر : سفیر نیوز