زلمی خلیلزاد نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان با امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان دیدار و پیرامون صلح افغانستان گفتگو کرده‌اند. آقای خلیلی‌زاد با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز دیدار و در مورد صلح افغانستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر خبرنامه ای نوشت: سراج الدین مهر الدین […]

زلمی خلیلزاد نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان با امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان دیدار و پیرامون صلح افغانستان گفتگو کرده‌اند. آقای خلیلی‌زاد با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز دیدار و در مورد صلح افغانستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر خبرنامه ای نوشت: سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در شهر دوشنبه ملاقات کردند.

در جریان این دیدار موضوعات روابط دوجانبه، منطقه‌ای و همکاری در قالب های چندجانبه بررسی و درباره جنبه های مختلف وضعیت کنونی افغانستان به ویژه روند مذاکرات صلح میان افغانستانی ها، برگزاری کنفرانس صلح در استانبول، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و مسائل مهم منطقه ای و جهانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر خارجه تاجیکستان گفت: «دوشنبه» از موقعیت دولت افغانستان و تلاش های جامعه جهانی برای تامین امنیت و صلح و ثبات در این کشور، حمایت می کند.

ضمن بررسی روابط دو کشور در قالب های چندجانبه، طرفین از همکاری و هماهنگ سازی مواضع در چارچوب سازمان های بین المللی از جمله در سازمان ملل متحد، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اظهار رضایت کردند.

در این راستا، طرف ها به لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه مشترک با تهدیدات و چالش های مدرن، ازجمله تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم سازمان یافته فراملی اشاره کردند.

در جریان این ملاقات همچنین بر لزوم پیگیری مستمر مسائل رشد و گسترش همکاری ها بین تاجیکستان و ایالات متحده امریکا تاکید شد.