شماری از آگاهان می‌گویند در حالیکه دولت افغانستان برای مذاکرات صلح آماده می شود، امیدوار است که ایالات متحده به جای چارچوبی برای برنامه های خود با گروه طالبان، رویکرد مبتنی بر شرایط را اتخاذ کند! انتظار می رود نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در ۱۶ اپریل در استانبول به عنوان بخشی از فشار تازه […]

شماری از آگاهان می‌گویند در حالیکه دولت افغانستان برای مذاکرات صلح آماده می شود، امیدوار است که ایالات متحده به جای چارچوبی برای برنامه های خود با گروه طالبان، رویکرد مبتنی بر شرایط را اتخاذ کند!

انتظار می رود نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در ۱۶ اپریل در استانبول به عنوان بخشی از فشار تازه دولت ایالات متحده برای برقراری آتش بس و ایجاد شرایط برای انتقال در کابل گفتگو کنند.

ایالات متحده باید رویکرد مبتنی بر شرایط را با طالبان اتخاذ کند و نه یک رویکرد زمانی. توافق نامه امضا شده توسط دولت ترامپ شرایطی را به بار آورد که عواقب بسیار زیادی را متوجه طرف افغانستان کرد که حتی در توافقنامه امضا شده در سال گذشته نیز شرکت داده نشده بود.

طرف افغان معتقد است که هیچ تغییری در طالبان که در پشت ترورها و بمبگذاری هایی که موجب کشته شدن تعداد زیادی انسان شده هستند ایجاد نشده است. طالبان همچنین ارتباط خود را با القاعده یا سایر گروه های خارجی فعال در افغانستان قطع نکرده اند، درحالیکه طبق توافق نامه با ایالات متحده آمریکا لازم بود این کار را انجام دهند.

ایالات متحده همچنین قصد دارد از سازمان ملل متحد بخواهد جلسه وزرای خارجه هند، روسیه، چین، پاکستان، ایران و ایالات متحده را تشکیل دهد تا یک رویکرد واحد برای حل و فصل مسئله افغانستان ایجاد کنند.