بانک جهانی نتیجه سروی تازه خود از افغانستان رت نشر کرده که نشان می‌دهد، شمار نیازمندان به مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های درجه یک زندگی در این کشور دو چند شده است. افغانستان پس از فرار اشرف غنی احمدزی از افغانستان و سقوط نظام سیایس به دست گروه طالبان افغانستان با بحران سیاسی و اقتصادی […]

بانک جهانی نتیجه سروی تازه خود از افغانستان رت نشر کرده که نشان می‌دهد، شمار نیازمندان به مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های درجه یک زندگی در این کشور دو چند شده است. افغانستان پس از فرار اشرف غنی احمدزی از افغانستان و سقوط نظام سیایس به دست گروه طالبان افغانستان با بحران سیاسی و اقتصادی رو به رو شد.

بر اساس گزارش “سروی رفاه افغانستان”، در میان اکتوبر و دسمبر سال ۲۰۲۱ انجام شده و ۷۰ درصد اشتراک کننده‌های آن گفته اند که نمی‌توانند غذا و سایر نیازمندی‌های اصلی شانرا تامین کنند. به گفته بانک جهانی، این آمار در ماه می سال ۲۰۲۱ در افغانستان به حدود ۳۵ درصد می‌رسید.

افزایش نرخ‌ها، بیکاری و قطع کمک‌های بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل بحران فعلی در افغانستان دانسته شده است. بانک جهانی گفته که نیمی از جمعیت افغانستان نمی‌توانند به سه وعده غذا دسترسی داشته باشند در حالی که میان ماه‌های جولای و اگست سال گذشته، این آمار به ۲۵ درصد یا یک چهارم می‌رسید.

گوهر خان باشنده کابل می‌گوید که مشکل اصلی برای شهروندان، نبود کار است: “کار و بار نیست همه چیز فراوان است اما کار نیست. از نظر کار و بار و فقر و گرسنگی زیاد شده روان است.”

عبدالصابر باشنده دیگر کابل، عوامل بحران را اینگونه توصیف می‌کند: “آینده را ما طوری پیش‌بینی می‌کنیم که اگر امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و پول ما آزاد شود، خوب فکر می‌کنیم. اگر چنین نشود، امارت به رسمیت شناخته نشود و پول ما آزاد نشود، آینده ناگوار خواهد بود.”

با گذشت بیش از هفت ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشوری حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. تمویل کننده‌ها از جانب دیگر بیش از ۷۰ درصد کمک‌ها را برای افغانستان قطع کرده اند و اینسو بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است، منجمد شده است.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز