ناسا قصد دارد در ۲۰۲۷ میلادی یک تلسکوپ به فضا ارسال کند تا به طور مستقیم از سیارات خارج از منظومه شمسی کوچک و با دمای کم عکس بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در حال حاضر تلسکوپ فضایی جیمز وب هر لحظه به آغاز فعالیت خود نزدیک تر می شود. اما […]

ناسا قصد دارد در ۲۰۲۷ میلادی یک تلسکوپ به فضا ارسال کند تا به طور مستقیم از سیارات خارج از منظومه شمسی کوچک و با دمای کم عکس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در حال حاضر تلسکوپ فضایی جیمز وب هر لحظه به آغاز فعالیت خود نزدیک تر می شود. اما کارشناسان از هم اکنون مشغول بررسی و گمانه زنی درباره تلسکوپ فضایی بزرگ بعدی ناسا هستند که «نانسی گریس رومن» نام گرفته است.
محققان ناسا یک پست وبلاگی درباره تلسکوپ رومن و قابلیت های آن منتشر کرده اند که قرار است در ۲۰۲۷ میلادی به فضا ارسال شود. طبق این پست، تلسکوپ مذکور به ستاره شناسان کمک می کند برای نخستین بار از سیارات خارج از منظومه شمسی کوچک با دمای اندک ( مانند مشتری) عکاسی کنند.
سیارات خارج از منظومه شمسی چنان دوردست هستند که به طور غیر مستقیم و با رصد تاثیر شان بر ستاره میزبان شناسایی می شوند.